Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/01/young-people-g607ac8093_1920.jpg Projekt Lepsza przyszłość nominowany w konkursie Zdrowy Samorząd. Głosowanie trwa do 15 lutego

Projekt Lepsza przyszłość nominowany w konkursie Zdrowy Samorząd. Głosowanie trwa do 15 lutego

Fot. Pixabay.com
31.01.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
31.01.2023

Pomorze zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd w kategorii województwo za projekt Lepsza przyszłość. Jego celem jest przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Projekt był odpowiedzią na pogarszającą się kondycję psychiczną w związku z pandemią COVID-19. Aby Pomorze zwyciężyło w plebiscycie Zdrowy Samorząd, głosuj już dziś. Plebiscyt trwa do 15 lutego 2023 r. do godz.12.00.

Konkurs jest po raz szósty organizowany przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia.

Głosowanie odbywa się na Portalu Samorządowym.

Czym jest pomorski projekt?

Projekt Lepsza przyszłość ma przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży. Wsparcie dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają pomocy i korzystają z usług społecznych. Pomysłodawcom chodziło o budowanie u dzieci i rodzin mechanizmów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania i wsparcia systemowego ze strony nauczycieli oraz pedagogów. Działania te były odpowiedzią na wzrost liczby młodych pacjentów z depresją i zaburzeniami lękowymi, które to nasiliły się w związku z pandemią COVID-19. W ramach projektu odbywają się m.in.: porady psychologiczne, sesje psychoterapii rodzinnej i sesje wsparcia psychospołecznego. Realizatorem jest Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Projekt jest skierowany do 1831 mieszkańców naszego regionu. W pierwszym roku jego istnienia ze wsparcia skorzystało 750 osób.

– Jestem niezmiernie dumna, że kolejna realizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego inicjatywa została zauważona na forum ogólnopolskim – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Projekt Lepsza przyszłość służy wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich środowiska poprzez świadczone usługi takie jak m.in.: porady psychologiczne, prawne i lekarskie. Wkrótce zostanie też uruchomiona specjalna strona internetowa, która będzie platformą informacyjno-edukacyjno-koordynującą dostosowaną do potrzeb zarówno młodych osób, jak i ich nauczycieli, rodziców czy opiekunów. Powszechna izolacja społeczna związana z pandemią spowodowała, że coraz więcej młodych osób ma obniżony nastrój, cierpi z powodu depresji czy zaburzeń lękowych. W związku z tym wzrosło zapotrzebowania na usługi społeczne i zdrowotne, a nasz projekt stał się odpowiedzią na nie – tłumaczy Kapała-Sokalska.

Z projektu skorzystać też mogą podmioty świadczące usługi społeczne lub zdrowotne oraz ich pracownicy.

– Liczę na to, że projekt Lepsza przyszłość zostanie nagrodzony. Gorąco zachęcam do oddania głosu na nasz pomorski projekt, liczy się każdy głos – przekonuje Kapała-Sokalska.

O konkursie

Jego celem jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które najbardziej efektywnie realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka.
Nagrody – statuetki przyznawane są w trzech  kategoriach:

  • zdrowa gmina/miasto,
  • zdrowy powiat,
  • zdrowe województwo.

W tegorocznej edycji nominowane są 22 jednostki samorządu terytorialnego. Z naszego regionu, poza Lepszą przyszłością, o zwycięstwo w kategorii gmina/miasto ubiega się Gdańsk za Projekt Trzeci wiek w zdrowiu. Laureaci zostaną wybrani przez radę konsultacyjną konkursu, a jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas gali VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, która odbędzie się 9 marca 2023 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.