Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

W dniu 20 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 162/329/14 przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WP wraz z projektem RPO WP była przedmiotem konsultacji społecznych, które trwały od 24 lutego do 17 marca 2014 r. Z dokumentem można zapoznać się poniżej.

Do pobrania:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.