Edukacja i sport
Profesor Piotr Stepnowski nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Co chce zmienić?

Profesor Piotr Stepnowski nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Co chce zmienić?

Fot. mat. prasowe UG / A. Smykowski.
24.11.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
24.11.2020

W poniedziałek, 23 listopada kolegium elektorów UG wybrało nowego rektora uczelni. Za były 104 osoby, przeciw 26. Profesor Piotr Stepnowski, specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, będzie rektorem kadencji 2020/2024. Zapowiedział „realizację wizji uniwersytetu będącego wspólnotą różnorodności”.

Uniwersytet Gdański wybrał nowego rektora po tym, jak we wrześniu 2020 rezygnację ze stanowiska złożył dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

 

Program naprawczy i zmiana wizerunku

Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów, które liczy 132 osoby: przedstawicieli wydziałów, jednostek, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Z głosowania 23 listopada wyłączony został prof. K. Bielawski, który jest w składzie kolegium i również ubiegał się o stanowisko rektora. Za kandydaturą prof. Piotra Stepnowskiego opowiedziały się 104 osoby.

– Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, dokonując wyboru rektora, udzieliła mi dużego kredytu zaufania. Mandat ten, uzyskany znaczącą większością głosów, pozwala mi na realizację wizji uniwersytetu będącego wspólnotą różnorodności – mówił po wyborze prof. Piotr Stepnowski. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wizja ta nie może być realizowana chaotycznie. Ważny jest plan wdrożenia i zaangażowanie wszystkich w budowę nowego oblicza naszej uczelni. Program, poparty przez państwa w dzisiejszym głosowaniu, to bowiem nie tylko program naprawczy uczelni, ale też stanowcza zmiana wizerunku, jaki przesłonił niedawno 50 lat świetnej historii UG oraz mrówczą pracę wybitnych naukowców i dydaktyków. Wiem, że czeka mnie, a właściwie nas, niełatwe zadanie – podkreślał Stepnowski.

Więcej informacji o programie nowego retora UG na stronie prof. Piotra Stepnowskiego.

 


Prof. dr hab. Piotr Stepnowski tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 39 lat. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Gdańskim. Był m.in. Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Dziekanem Wydziału Chemii UG, obecnie pełni funkcje dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita oraz kierownika Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii UG. Jest światowym pionierem badań w zakresie wykrywania i oceny narażenia środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak pozostałości leków czy tzw. cieczy jonowych. Współpracuje z szerokim gronem naukowców, także z ośrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec, Francji czy Portugalii. Jest autorem i współautorem ponad dwustu naukowych artykułów, opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych, podręczników akademickich, a także redaktorem naukowych monografii.

Prace prof. Stepnowskiego były cytowane blisko siedem tys. razy, a wartość tzw. Indeksu Hirscha, który służy ustaleniu znaczenia całego dorobku autora, wynosi 49, co stawia prof. Piotra Stepnowskiego w ścisłej czołówce polskich naukowców. W rankingu TOP2% Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies prof. Piotr Stepnowski znalazł się w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowalności publikacji przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. Był opiekunem ponad pięćdziesięciu prac magisterskich oraz promotorem 14 doktoratów. Pełnił i pełni wiele ważnych funkcji w organizacjach społecznych i samorządowych, związanych z ochroną środowiska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.