Komunikaty prasowe

Znamy Nauczyciela Pomorza Roku 2022

26.10.2022

Już po raz siódmy wyłoniony został Nauczyciel Pomorza, czyli wybitny pedagog mogący się pochwalić szczególnymi osiągnięciami zarówno w pracy zawodowej, jaki działalności społecznej. W tym roku zwyciężyła Małgorzata Błaszak nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog ze Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.

Małgorzata Błaszak posiada 39-letni staż pracy w zawodzie. Jest autorką innowacji pedagogicznej „Empatia”, której celem było ułatwienie uczniom funkcjonowania podczas edukacji zdalnej, oraz popularyzatorką metody kolorowej ortografii, czyli nauki ortografii przez kolory. Chętnie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, a ich efekty wykorzystuje podczas prowadzonych przez siebie zajęć i projektów edukacyjnych. Wychowała wielu laureatów konkursów ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. W szczególny sposób angażuje się w pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno tym szczególnie uzdolnionym, jak i tym z niepełnosprawnościami.

Zwyciężczyni konkursu, oprócz tytułu Nauczyciel Pomorza Roku 2022, otrzymała statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Gratyfikacje finansowe odebrali również nauczyciele wyróżnieni w konkursie. Są to:

  • Michał Budzich – nauczyciel wychowania fizycznego, etyki, muzyki, edukacji dla bezpieczeństwa, pedagog szkolny i oligofrenopedagog z Zespołu Szkół w Gogolewie,
  • Milena Ginko – nauczycielka plastyki i przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku,
  • Dorota Kłos – nauczycielka języka polskiego, etyki, religii i filozofii z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku,
  • Karolina Kolińska – nauczycielka przedmiotów zawodowych i ekonomicznych z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie,
  • Katarzyna Malinowska-Rezk – nauczycielka wychowania fizycznego z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Dodatkowo, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wręczyli Milenie Ginko nagrodę specjalną „Nauczyciel Zawodowiec”.

Więcej informacji o plebiscycie, można przeczytać tutaj.