Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/10/00.jpg Kto został Nauczycielem Pomorza Roku 2022? Za nami gala finałowa konkursu

Kto został Nauczycielem Pomorza Roku 2022? Za nami gala finałowa konkursu

Gala konkursu Nauczyciel Pomorza Roku 2022. Fot. Marcin Szumny
25.10.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
25.10.2022

Już po raz siódmy wyłoniony został Nauczyciel Pomorza, czyli wybitny pedagog mogący się pochwalić szczególnymi osiągnięciami zarówno w pracy zawodowej, jaki działalności społecznej. W tym roku zwyciężyła Małgorzata Błaszak ze szkoły podstawowej w Sztutowie.

Uroczysta gala finałowa konkursu Nauczyciel Pomorza została zorganizowana 25 października 2022 r. w sali Niebo polskie w dawnym Gimnazjum Polskim w Gdańsku.

„Szanujemy nauczycieli i ich pracę”

Aby wziąć udział w konkursie należało wykazać się dużymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także aktywną działalnością w życiu społecznym w środowisku lokalnym.

– Finaliści konkursu to wybitni nauczyciele, wyróżniający się szczególną pieczołowitością w pracy z uczniami, ale również zaangażowani społecznie i chętnie dzielący się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym z innymi pedagogami – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas gali finałowej zwrócił uwagę na szacunek dla zawodu nauczyciela i umniejszanie jego znaczenia.

– Przez ostatnie lata zauważamy, jak bardzo spadła ranga tego zawodu. To m.in. wynik polityki prowadzonej przez ministerstwo edukacji. Ważne jest, w jaki sposób nauczycielom podsuwa się treści programowe i jakie otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę – zaznaczył marszałek Struk. – Jako samorząd regionalny, mimo tego że nie jesteśmy organem prowadzącym szkoły podstawowe czy zespoły szkół zawodowych, szanujemy i będziemy szanować nauczycieli i ich pracę. Nie zgadzamy się z obniżaniem prestiżu tego zawodu.

Kto zwyciężył w tym roku?

Tytułem „Nauczyciel Pomorza Roku 2022” uhonorowano Małgorzatę Błaszak – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog ze Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.

Małgorzata Błaszak posiada 39-letni staż pracy w zawodzie. Jest autorką innowacji pedagogicznej „Empatia”, której celem było ułatwienie uczniom funkcjonowania podczas edukacji zdalnej, oraz popularyzatorką metody kolorowej ortografii, czyli nauki ortografii przez kolory. Chętnie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, a ich efekty wykorzystuje podczas prowadzonych przez siebie zajęć i projektów edukacyjnych. Wychowała wielu laureatów konkursów ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. W szczególny sposób angażuje się w pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno tym szczególnie uzdolnionym, jak i tym z niepełnosprawnościami.

– Jestem bardzo wzruszona. Dziękuję komisji konkursowej za docenienie mojej pracy. Kocham swój zawód i zawsze staram się być dobry nauczycielem. Poza tym pracuję we wspaniałej szkole, w której mogę rozwijać swoje pasje – powiedziała Małgorzata Błaszak.

Zwyciężczyni konkursu, oprócz tytułu Nauczyciel Pomorza Roku 2022, otrzymała statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Gratyfikacje finansowe odebrali również nauczyciele wyróżnieni w konkursie. Są to:

  • Michał Budzich – nauczyciel wychowania fizycznego, etyki, muzyki, edukacji dla bezpieczeństwa, pedagog szkolny i oligofrenopedagog z Zespołu Szkół w Gogolewie,
  • Milena Ginko – nauczycielka plastyki i przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku,
  • Dorota Kłos – nauczycielka języka polskiego, etyki, religii i filozofii z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku,
  • Karolina Kolińska – nauczycielka przedmiotów zawodowych i ekonomicznych z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie,
  • Katarzyna Malinowska-Rezk – nauczycielka wychowania fizycznego z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Dodatkowo, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wręczyli Milenie Ginko nagrodę specjalną „Nauczyciel Zawodowiec”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.