Komunikaty prasowe

Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Wschodniego Powiśla. Co to jest i jakie będą efekty jego realizacji?

14.09.2023

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne to specjalny instrument służący wsparciu konkretnych obszarów województwa pomorskiego. Dzięki niemu strategiczne projekty będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych. Porozumienie w tej sprawie dla obszaru Wschodniego Powiśla, który obejmuje powiaty kwidzyński i sztumski, zostało podpisane 13 września w Dzierzgoniu.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego otrzymał od Komisji Europejskiej zielone światło na wdrażanie trzeciego już programu regionalnego. To program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego budżet wynosi blisko 1,8 mld euro. – Prace nad FEP trwały ponad dwa lata i był to czas dobrze wykorzystany. Intensywnie współpracowaliśmy z samorządowcami, partnerami społecznymi, gospodarczymi i akademickimi – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. – Zaplanowaliśmy również kontynuację instrumentu Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych.

ZPT są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ważne jest tutaj partnerskie działanie (wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym). W ramach ZPT dla Wschodniego Powiśla, obejmującego powiaty kwidzyński i sztumski, wynegocjowany został pakiet kluczowych dla tego obszaru przedsięwzięć. Projekty te dotyczyć będą m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, utworzenia miejskiego ogrodu deszczowego w Prabutach, wsparcia stacji uzdatniania wody w Gardei i Starym Dzierzgoniu. Chodzi także o rozbudowę biokompostowni w Dzierzgoniu, modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Targu czy modernizację Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Łączna wartość tych przedsięwzięć to ponad 58 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to blisko 47 mln zł.

Więcej o porozumieniu można przeczytać tutaj. W załączniku znajdują się zdjęcia z wczorajszego wydarzenia (mat. prasowe UMWP).