Komunikaty prasowe

Powstało Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska

11.05.2023

Podczas pierwszego spotkania Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska, jego członkowie zapoznali się z założeniami, celami, zadaniami i ustalili dalsze wspólne działania. Dyskutowano m.in. o programach ochrony powietrza i uchwałach antysmogowych.

 

Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska powstało z inicjatywy marszałka Mieczysława Struka. Grupa składa się z 20 ekspertów zajmujących się sprawami ochrony środowiska. Są to przedstawiciele starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, wśród których znaleźli się naczelnicy lub dyrektorzy wydziałów ds. środowiska lub rolnictwa. Przewodniczącym Forum jest dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP Krzysztof Pałkowski.

Celem powołanego Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska jest zwiększenie współpracy przy wdrażaniu strategii i programów służących ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Rolą Forum będzie też podnoszenie kompetencji, promocja dobrych praktyk i projektów oraz wymiana doświadczeń.

Więcej o Forum Dialogu ds. Środowiska można znaleźć pod tym linkiem.