Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/05/Pierwsze-spotkanie-Pomorskiego-Forum-Dialogu-ds.-Srodowiska.jpg Powstało Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska. Czym będzie się zajmować?

Powstało Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska. Czym będzie się zajmować?

Fot. Marcin Szumny
10.05.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
10.05.2023

Pierwsze spotkanie otwierające Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska odbyło się 10 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Podczas obrad członkowie Forum zapoznali się z jego założeniami, celami i zadaniami oraz ustalili dalsze wspólne działania. Rozmawiano m.in. o programach ochrony powietrza i uchwałach antysmogowych.

Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska powstało z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Jest to nieformalna grupa ekspertów zajmujących się sprawami ochrony środowiska.

Kto zasiada w tej grupie?

W sumie Forum liczy 20 członków – przedstawicieli starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, wśród których są naczelnicy lub dyrektorzy wydziałów ds. środowiska lub rolnictwa. Przewodniczącym jest dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP Krzysztof Pałkowski.

– Od dłuższego czasu przyświecał nam pomysł, aby połączyć siły w zakresie kreowania polityki na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie. Mam nadzieję, że nasze Forum będzie do tego doskonałą przestrzenią – mówi dyrektor Pałkowski.

Jak jest rola tego Forum?

Celem powołania Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska była przede wszystkim intensyfikacja współpracy przy wdrażaniu strategii i programów służących ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

– To nie tylko o prowadzenie rozmów na temat bieżących problemów, ale również wypracowanie skutecznych i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych – podkreśla dyrektor Pałkowski.

Dlatego tak ważna będzie integracja i wzajemne wsparcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i powiatowego, a co za tym idzie wsparcie władz lokalnych w podejmowaniu kluczowych decyzji dla realizacji celów związanych z ochroną środowiska.

Rolą Forum będzie też tzw. transfer wiedzy, czyli podnoszenie kompetencji, promocja dobrych praktyk i projektów oraz wymiana doświadczeń.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.