Komunikaty prasowe

Ponad dwa miliony złotych na rozwój kultury na Pomorzu. Ruszył konkurs marszałka

08.12.2022

Otwarty konkurs ofert na rozwój kultury w naszym regionie w 2023 roku jest przeznaczony dla osób prowadzących działania kulturalne, a środki mogą uzyskać na organizację wystawy, spektaklu teatralnego czy koncertu, wydanie książki lub przeprowadzenie szkoleń i warsztatów. Termin na złożenie dokumentów upływa 28 grudnia 2022 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w podziale na dwa konkursy obejmujące wsparcie planowanych działań kulturalnych dotacją do 40 tys. zł albo od 40 tys. zł. O dotację mogą się starać podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia mające na celu rozwój kultury i sztuki w województwie pomorskim, a także ochronę i popularyzowanie tradycji kulturowych Pomorza. Ponadto, na wsparcie mogą liczyć działania obejmujące integrację imigrantów oraz budowanie pozytywnych postaw wobec mniejszości etnicznych i narodowych.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny zostać złożone zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP do 28 grudnia. do godz. 15.45. Dokumenty w wersji papierowej można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWP bądź przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Każda oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł lub od 40 tys. zł” (w zależności od wybranego konkursu).

Więcej o konkursie można przeczytać tutaj, a szczegółowe informacje dostępne są tu. Informacji udzielają także pracownicy Departamentu Kultury UMWP: Aleksandra Jasik, tel. 58 326 83 96, e-mail: a.jasik@pomorskie.eu, Monika Ilisińska, tel. 58 326 82 87, e-mail: m.ilisinska@pomorskie.eu