Komunikaty prasowe

Pomorska kuźnia talentów – Zdolni z Pomorza mają już 10 lat

03.01.2022

Już ponad 4,5 tysiąca wybitnie uzdolnionych uczniów z całego Pomorza wzięło udział w przedsięwzięciu, jakim są Zdolni z Pomorza. Uczniowie mogą uczestniczyć w specjalnych projektach edukacyjnych, korzystać z obozów naukowych oraz ze wsparcia ze strony nauczycieli wszystkich poziomów edukacji.

Zdolni z Pomorza to przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego, realizowane we współpracy z powiatami i pomorskimi uczelniami, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Łącznie w ciągu 10 lat samorząd województwa pomorskiego przeznaczył prawie 36 mln zł na ten cel.

W Zdolnych z Pomorza uczestniczy 19 powiatów oraz siedem pomorskich uczelni: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

Zdolni z Pomorza to także 100 przedmiotowych pracowni, które zostały wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Odbywają się spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne w formie kółek olimpijskich, warsztaty tematyczne i kursy e-learningowe, najzdolniejsi uczniowie otrzymują opiekę mentorską, a nauczyciele mogą się doskonalić się w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.