Edukacja i sport
Zdolni z Pomorza mają już 10 lat. Oto pomorska kuźnia talentów

Zdolni z Pomorza mają już 10 lat. Oto pomorska kuźnia talentów

Fot. mat. UMWP
27.12.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
27.12.2021

Już ponad 4,5 tysiąca wybitnie uzdolnionych uczniów z całego Pomorza wzięło udział w unikalnym przedsięwzięciu, jakim są Zdolni z Pomorza. Uczniowie mogą uczestniczyć w specjalnych projektach edukacyjnych, korzystać z obozów naukowych oraz ze wsparcia ze strony nauczycieli wszystkich poziomów edukacji. Dzięki temu drzwi najlepszych uczelni stoją przed nimi otworem.

Zdolni z Pomorza to przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego, realizowane we współpracy z powiatami i pomorskimi uczelniami, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Unikalny projekt

Edukacja to wiedza, wiedza to przyszłość.

–Kiedy 10 lat temu rozpoczynaliśmy projekt Zdolni z Pomorza chcieliśmy zapewnić szczególnie uzdolnionym uczniom z całego regionu kompleksowe wsparcie w rozwoju osobistym i edukacji – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Chodzi tu między innymi o utalentowanych uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz ponadpodstawowych. Ale nie tylko. Nasze podejście do edukacji wynika z przekonania, że w każdym młodym człowieku drzemie  potencjał , każdy ma jakiś talent. Stąd od lat poprzez szereg działań, projektów i regionalnych inicjatyw  staramy się docierać do  wszystkich uczniów, wspierać rozwój ich talentów, pomagać w przełamywaniu różnego typu barier stojących na drodze do realizacji ich marzeń o dobrym wejściu w dorosłe życie. Takie właśnie myślenie towarzyszyło nam w pracach nad projektem Funduszy Europejskich dla Pomorza, w którym znalazło się miejsce dla wielu edukacyjnych przedsięwzięć, w tym wsparcia edukacji włączającej, szkolnictwa zawodowego i oczywiście kontynuację Zdolnych z Pomorza – dodaje.

Łącznie w ciągu 10 lat w tym właśnie projekcie wzięło już udział prawie 4,5 tys. uczniów, a samorząd województwa pomorskiego przeznaczył prawie 36 mln zł na ten cel.

Kuźnia talentów

W ramach Zdolnych z Pomorza rozwijane są kompetencje i umiejętności uczniów w wielu dziedzinach. To nie tylko nauki ścisłe czy przyrodnicze, ale również kompetencje społeczne. Projekt dotyczy uczniów z dużym potencjałem, choć niekoniecznie z najlepszymi ocenami. Niektórzy mają problemy z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej. A tak mają szansę na współpracę z utalentowanymi rówieśnikami.

–  Z doświadczenia wiemy, że problemy wychowawcze mogą wynikać stąd, że ich talenty i zainteresowania nie zostały odkryte i nie byli odpowiednio zmotywowani. Istniejące w systemie oświaty formy wspierania uczniów uzdolnionych, takie jak indywidualny tok lub program nauki, wykorzystywane są bardzo rzadko – tłumaczy Adam Krawiec dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

Wielu uczniów uzdolnionych, z różnych powodów, nie zostaje w ogóle dostrzeżonych i nie korzysta z wymienionych form pomocy.

– W naszym projekcie na ucznia patrzymy całościowo, zaczynając od diagnozy uzdolnień, poprzez dostosowanie do jego potrzeb różnorodnych form wsparcia, po objęcie wybitnych talentów indywidualną opieką mentorską. I to się udało – opisuje projekt Adam Krawiec. – Doskonałym przykładem może być Piotr Pawlak z Akademii Muzycznej w Gdańsku, który zdobył tytuł najlepszego studenta na Pomorzu. To nasz wychowanek– mówi dyrektor DES. Warto dodać, że uczestnicy Zdolnych z Pomorza bez większych problemów dostają się na najlepsze uczelnie wyższe nie tylko na Pomorzu i w Polsce, ale i na świecie. – Wybierają przyszłość, o jakiej marzą. Studiują na najbardziej prestiżowych uczelniach, np. na University of Cambridge – zaznacza.

Bardzo wielu absolwentów, po zdobyciu wykształcenia akademickiego na wybranych przez siebie uczelniach, wiąże swoje losy zawodowe z naszym regionem, a ich talent przyczynia się do rozwoju Pomorza. Warto też dodać, że z projektu korzystają nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele.

Liczby mówią same za siebie

W Zdolnych z Pomorza uczestniczy 19 powiatów oraz siedem pomorskich uczelni: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

– O skali projektu najlepiej mówią liczby. W ostatnich sześciu latach y wsparciem objęliśmy 2885 uczniów i zrealizowaliśmy 13 477 godzin zajęć pozalekcyjnych – wylicza Adam Krawiec. Ale to nie wszystko. – Każdego roku dla 120 najlepszych z najlepszych uczniów organizujemy – wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – letnie obozy naukowo-żeglarskie, które łączą edukację z aktywnością morską. Są też obozy zimowe – dodaje.

Zdolni z Pomorza to także 100 przedmiotowych pracowni, które zostały wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Odbywają się spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne w formie kółek olimpijskich, warsztaty tematyczne i kursy e-learningowe, najzdolniejsi uczniowie otrzymują opiekę mentorską, a nauczyciele mogą się doskonalić się w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.