Najkorzystniejsza jest oferta polsko-hiszpańska. Kto zaprojektuje PKM Południe?

Pomorska Kolej Metropolitalna wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinak PKM Południe pomiędzy Gdańskiem Śródmieście a Kowalami. Najkorzystniejszą ofertę złożyło polsko-hiszpańskie konsorcjum, którego oferta wynosiła ok. 48 mln zł. Łącznie wpłynęło 6 ofert.

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2023 r. i obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka aglomeracyjnego PKM Południe oraz dwóch inwestycji drogowych, które wykona Gdańsk. Wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm pomorskich, polskich i zagranicznych, którzy wycenili swoją pracę od 30 do 56 mln zł brutto. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała cena (90%) oraz dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (10%). Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum polsko-hiszpańskich firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. i TPF Getinsa Euroestudios S.L. które zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe wyceniły na 48 400 500 zł brutto. Zgodnie z prawem zamówień publicznych wszyscy uczestnicy postępowania mają teraz 10 dni na ewentualne odwołanie się od jego wyniku.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.