Wpłynęło łącznie 6 ofert.

Przetarg na dokumentację

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2023 r. Obejmował on przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka aglomeracyjnego PKM Południe oraz dwóch inwestycji drogowych, które wykona Gdańsk. Wpłynęło łącznie 6 ofert konsorcjów złożonych z firm pomorskich, polskich i zagranicznych, którzy wycenili swoją pracę od 30 do 56 mln zł brutto. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydowała cena (90%) oraz dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (10%). Kto wygrał? Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum polsko-hiszpańskich firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., TPF Sp. z o.o. i TPF Getinsa Euroestudios S.L. które zaprojektowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe wyceniły na 48 400 500 zł brutto. Zgodnie z prawem zamówień publicznych wszyscy uczestnicy postępowania mają teraz 10 dni na ewentualne odwołanie się od jego wyniku.

Trudne zadanie

Projektowanie linii kolejowych nigdy nie jest łatwym zadaniem. Ale, to co czeka wykonawcę dokumentacji dla PKM Południe jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Warto choćby przypomnieć, że na ok. 7-kilometrowym, aglomeracyjnym odcinku PKM Południe z Gdańska Śródmieścia do Kowal, linia kolejowa zaledwie na długości kilkuset metrów przebiegać będzie w poziomie terenu.

Cała reszta trasy położona będzie na estakadach, w głębokich wykopach lub tunelach. Spośród 6 planowanych na tym odcinku przystanków kolejowych 2 zlokalizowane będą na estakadach, 2 w wykopach, a 2 pod ziemią. Do tego dochodzą jeszcze dwie towarzyszące linii kolejowej inwestycje drogowe miasta Gdańsk: ulica Nowa Sandomierska oraz II etap ulicy Nowej Świętokrzyskiej. Wybrany wykonawca będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia

PKM Południe

Projekt PKM Południe ma na celu zapewnienie efektywnego, niezawodnego i niskoemisyjnego transportu kolejowego dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska oraz okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo. Dzięki nowej infrastrukturze, mieszkańcy tych obszarów zyskają dostęp do szybszych i bardziej efektywnych połączeń kolejowych, co znacząco poprawi jakość życia w metropolii i regionie. Jeżeli przygotowującym projekt samorządom (Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańsk) uda się zdobyć na jego realizację dofinansowanie unijne, aglomeracyjny odcinek PKM Południe ma szansę powstać do 2030 roku.