Komunikaty prasowe

Na Pomorzu powstanie Młodzieżowy Sejmik Województwa

25.07.2022

Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego będzie organem inicjatywnym, wnioskodawczym oraz konsultacyjno-doradczym dla organów samorządu województwa. Zasiądzie w nim 33 młodych radnych.

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych, w wieku 15-19 lat. Muszą mieć rekomendację młodzieżowej rady gminy, samorządu uczniowskiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą. Listę radnych młodzieżowego sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Pomorskiego. Młodzieżowa kadencja potrwa rok i rozpocznie się 1 października.

Młodzi radni obradować będą na sesjach. Te zwoływane będą nie rzadziej niż raz na pół roku. Komisje młodzieżowego sejmiku będą działać analogicznie do sejmiku województwa. Sejmik będzie mógł wydawać opinie prezentujące stanowisko czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań.

Więcej o sejmiku można przeczytać tutaj.