Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220425_110436-scaled.jpg Młodzi mają głos. Powstanie Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego

Młodzi mają głos. Powstanie Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Marcin Szumny
25.07.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
25.07.2022

Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego (MSWP) będzie organem inicjatywnym, wnioskodawczym oraz konsultacyjno-doradczym dla organów samorządu województwa. Zasiądzie w nim 33 młodych radnych.

Decyzję o utworzeniu młodzieżowego sejmiku podjęli radni województwa 25 lipca 2022 r. podczas XLV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Młodzi mają głos

Celem działania młodzieżowego sejmiku jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

– To historyczna decyzja. Tworząc Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego dajemy młodym Pomorzanom możliwość większego wpływu na kreowanie regionalnej polityki – mówiła Danuta Rek, przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu SWP, prezentując projekt uchwały.

Dla młodych osób mandat radnego będzie doskonałą okazją do zwiększenia umiejętności społecznych czy pracy w grupie. To również szansa na pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Młodzi radni

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych, w wieku 15-19 lat, którzy mieszkają w województwie pomorskim. Muszą one mieć rekomendację młodzieżowej rady gminy, samorządu uczniowskiego lub organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą. Oceny nadesłanych kandydatur będzie dokonywać specjalna komisja składająca się z 3 radnych województwa, przewodniczącego SWP oraz marszałka województwa. Listę radnych młodzieżowego sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Pomorskiego. Kadencja radnego MSWP trwa rok i rozpoczyna się 1 października.

Jak będzie działać sejmik?

Młodzi radni obradować będą na sesjach. Te zwoływane będą nie rzadziej niż raz na pół roku. Inicjatywa uchwałodawcza przysługiwać będzie: przewodniczącemu sejmiku, komisjom oraz grupie co najmniej 5 radnych. Komisje młodzieżowego sejmiku będą działać analogicznie do sejmiku województwa. Sejmik będzie mógł wydawać opinie prezentujące stanowisko czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań. Radni MSWP będą mogli także kierować wnioski do Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Młodzieżowemu sejmikowi przysługiwać będzie także prawo przedstawiać organom samorządu województwa opinii o projektach uchwał dotyczących młodzieży.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.