Komunikaty prasowe

800 tysięcy złotych na wsparcie pomorskich OSP

15.03.2023

To oni najczęściej są pierwsi na miejscu zdarzenia i podejmują działania ratunkowe. Dlatego samorząd województwa pomorskiego od dawna wspiera finansowo ochotnicze straże pożarne. W tegorocznej edycji programu „Pomorskie OSP” na zakup sprzętu niezbędnego do ratowania życia i zdrowia będzie do rozdysponowania aż 800 000 zł. Wnioski o przyznanie dofinansowania dla jednostek OSP mogą składać jednostki samorządu terytorialnego do 31 marca.

 

W województwie pomorskim działa 580 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Służy w nich kilkadziesiąt tysięcy druhów i druhen. W 2022 r. brali oni udział w ponad 4 000 akcji. Dlatego jednostki zarówno sprzętów do ratowania i ochrony własnej potrzebują stale. Niezbędne są zarówno mundury bojowe, buty jak i piły spalinowe, czy różnego rodzaju pompy. A także tak prozaiczne sprzęty jak pralki i suszarki, dzięki którym strażacy utrzymują swoje ubrania w dobrym stanie.

O dofinansowanie mogą aplikować wszystkie jednostki samorządu terytorialnego działające na obszarach wiejskich. We wniosku można wskazać dowolną liczbę OSP z gminy, a wnioskowana kwota nie może być większa niż 20 000 tysięcy złotych. Następnie dokument należy złożyć elektronicznie lub osobiście. Aplikacje oceniać będzie powołany przez marszałka województwa zespół.

Zasady aplikowania można znaleźć pod tym linkiem. W załączniku znajdują się wnioski aplikacyjne do programu „Pomorskie OSP”. Więcej o wsparciu dla OSP można przeczytać tutaj.