Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Wykorzystaj dobrze wakacje i podnieś swoje kwalifikacje!

Wykorzystaj dobrze wakacje i podnieś swoje kwalifikacje!

od prawej pani sprzątająca, lekarka, pracownik budowlany, pracownik w kombinezonie, młody mężczyzna w koszuli

Już niebawem uczniowie szkół zawodowych rozpoczną praktyki i staże zawodowe, które będą realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. 

Prosimy dyrektorów szkół zawodowych o przekazanie listy uczniów, którzy chcą skorzystać z programu praktyk i staży zawodowych podczas tegorocznych wakacji (ewentualnie do połowy października br.).

Najważniejsze informacje:
– długość praktyki/stażu dla jednego ucznia: 150 godzin,
– wynagrodzenie dla ucznia (płatne po odbyciu 150 godzin praktyki/stażu): 900 zł netto, 
– na czas praktyki/stażu uczniowi zostanie zapewnione m.in.: 
•    szkolenie BHP i PPOŻ, 
•    opieka pracownika zakładu, 
•    ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od NNW, 
•    w przypadku dojazdów do pracodawcy – zwrócony zostanie koszt biletów,
•    odzież robocza (stosownie do zakresu wykonywanej pracy).

Warto dodać, że praktyka bądź staż będą realizowane u lokalnego pracodawcy.

Osoby chętne do udziału w praktyce/stażu prosimy o skontaktowanie się z dyrektorami szkół zawodowych lub bezpośrednio z pracownikami biura projektu (tel. 58 32 68 426, 58 32 68 421, 58 32 68 428, e-mail: k.mykowska@pomorskie.eu).

Listy uczniów chętnych do odbycia praktyk i staży zawodowych prosimy przesłać na adres: k.mykowska@pomorskie.eu w terminie do 26 czerwca br. Wzór takiego wykazu – publikujemy tutaj

Warto pamiętać, że wzięcie udziału w praktykach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, jest dodatkowo punktowane i brane pod uwagę na etapie oceny wniosków o uzyskanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczniów szkół zawodowych. 

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.