Kultura
Pracujesz w kulturze? Wypełnij ankietę

Pracujesz w kulturze? Wypełnij ankietę

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
25.11.2021
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
AUTOR
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
25.11.2021

W ankiecie chodzi zbadanie potrzeb sektora kultury województwa pomorskiego w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji pracowników oraz zwiększania poziomu profesjonalizacji organizacji, instytucji i osób pracujących na rzecz kultury. Uzyskane dane mają posłużyć między innymi do budowania systemowych rozwiązań w jednostkach kultury naszego regionu.

Badanie zostało zorganizowane przez samorząd województwa pomorskiego, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Ma wskazać, co można poprawić w funkcjonowaniu np. muzeów, teatrów, miejskich i gminnych domów kultury czy bibliotek. Pomoże określić potrzeby kultury województwa pomorskiego. Ankiety można wypełniać do 30 listopada 2021 r.

Cel projektu

Co należy zrobić, by organizacja wydarzeń i same wydarzenia były na odpowiednim poziomie, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami zarówno twórców, jak i odbiorców. Jakie skuteczne działania należy podjąć, by ludzie związani z działalnością kulturalną podnosili swoje kompetencje, a wydarzenia były przygotowywane profesjonalnie. Jeśli jesteś pracownikiem instytucji kultury, koniecznie wypełnij ankietę! Zgromadzony materiał posłuży między innymi jako narzędzie budowania systemowych rozwiązań w skali naszego regionu.

O co pytają organizatorzy?

Ankieta zadaje pytania dotyczące poziomu profesjonalizacji kadr kultury i sposobów podnoszenia poziomu kompetencji. Tutaj ważne są metody i narzędzia uważane za najbardziej skuteczne, sprawdzone w codziennej pracy i życiu. Jest też pytanie o to, co jest powodem motywacji do tego, by praca była bardziej efektywna.

Kto może odpowiadać na pytania?

Ważne są odpowiedzi osób reprezentujących instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artystów, członków grup artystycznych i grup nieformalnych. Ankietę mogą wypełniać osoby zarządzające organizacją, pracownicy merytoryczni, pracownicy administracyjni oraz pracownicy techniczni. W każdym podmiocie ankietę może wypełnić dowolna liczba osób.

Wypełnij ankietę

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.