Edukacja i sport
Pracownia hydromasażu, aula i unity. Co zmieniło się w szkole policealnej przy Hallera w Gdańsku?

Pracownia hydromasażu, aula i unity. Co zmieniło się w szkole policealnej przy Hallera w Gdańsku?

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia nowego skrzydła w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. Fot. materiał prasowy szkoły
21.10.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
21.10.2021

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 przy ul. Hallera 17 w Gdańsku został rozbudowany. W dobudowanej części są: aula, sala komputerowa, pracownie opiekuna medycznego i hydromasażu. Szkoła zyskała też nowe wyposażenie m. in.: unity, aparat do jonoforezy, wannę do masażu podwodnego, łóżka i fantomy. Inwestycja kosztowała prawie 11 mln zł.

Uroczyste otwarcie nowej części odbyło się 21 października 2021 r. Wziął w nim udział m.in. marszałek województwa pomorskie Mieczysław Struk. Przypomnijmy, że kamień węgielny został wmurowany 15 czerwca 2020 r.

Kształcenie zawodowe jest ważne

Od 2013 r. samorząd województwa pomorskiego, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, realizuje przedsięwzięcie pod nazwą Kształcenie sieci szkół zawodowych w regionie. W projekcie chodzi o wzmocnienie potencjału pomorskiego szkolnictwa zawodowego oraz powiązanie go z kluczowymi dla rozwoju naszego regionu branżami.

– Cieszę się, że dzięki naszym środkom Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku został rozbudowany – powiedział marszałek Mieczysław Struk. – Uczniowie zyskają bardziej komfortowe warunki do nauki, a nauczyciele do pracy. Dzięki poprawie bazy dydaktycznej możliwe będzie uruchomienie nowych kierunków kształcenia z obszaru medyczno-społecznego. Nasze społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób wymaga pomocy specjalistów – dodał marszałek Struk.

Szkoła istnieje od ponad 70 lat i obecnie kształci w 18 zawodach. Najpopularniejszymi kierunkami są: technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna i technik usług kosmetycznych.

– Szkoła na bieżąco dostosowuje swoją ofertę kształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy. W tym roku szkolnym zaplanowane jest pozyskanie zgody na kształcenie w zawodzie podolog – tłumaczy dyrektor placówki Alina Nadgórska.

Nowe skrzydło z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

Do budynku zostało dobudowane nowe, parterowe skrzydło. Znajdują się w nim dwie sale wykładowe przedzielone mobilną ścianką, po złożeniu której powstaje aula umożliwiająca przeprowadzenia zajęć lub spotkań dla 150 osób. Powstały też: pracownie opiekuna medycznego i hydromasażu oraz sala komputerowa z 22 stanowiskami przygotowanymi do zdawania pisemnego egzaminu zawodowego. Nowa część jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są w niej: winda, toalety, a wszystko jest oznaczone Braillem. W obiekcie jest recepcja z monitoringiem i systemem przywoławczym, a także szatnie. Szkoła ma bezpośrednią drogę dojazdową, parking oraz ogród deszczowy. Zajęcia w dobudowanej części rozpoczną się 22 października 2021 r.

Jest też nowe wyposażenie

Pracownie opiekuna medycznego oraz technika masażysty zyskały nowy sprzęt. Do sal kupiono wyposażenie m. in.: łóżka, fantomy, kapsułę kosmetyczną i wannę do masażu podwodnego. Doposażono również pracownię stomatologiczną (dwa unity z pełnym wyposażeniem) i kosmetyczną (fotele kosmetyczne, fotel do pedicure, aparat do jonoforezy).
Rozbudowa i wyposażenie szkoły kosztowały prawie 10,8 mln zł, w tym prawie 7,2 mln zł pochodziło z funduszy europejskich, a prawie 3,6 mln zł z budżetu województwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.