Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Praca
Nowe wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców. W urzędach pracy mogą dostać pożyczkę do 5 tys. złotych

Nowe wsparcie dla pomorskich przedsiębiorców. W urzędach pracy mogą dostać pożyczkę do 5 tys. złotych

Fot. Josh Appel / unsplash.com

Powiatowe urzędy pracy na Pomorzu uruchomiły kolejną pomoc dla mikro przedsiębiorców. To proste do uzyskania, niskooprocentowane pożyczki, dzięki którym pomorskie firmy będą mogły pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej w czasie epidemii. Po spełnieniu warunków, będzie można nawet ubiegać się o umorzenie spłaty pożyczki. Środki na ten cel pochodzą m.in. z programu Praca dla Pomorzan, który zainicjował marszałek województwa pomorskiego.

 

Praca dla Pomorzan to projekt samorządu województwa pomorskiego skierowany do osób poszukających pracy i pracodawców, którzy nie mogli znaleźć pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Ze szkoleń, wykładów, staży i doradztwa zawodowego można korzystać od 2018 roku. Koordynacją działań zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

 

Zmienili zasady, żeby pomóc

Ze względu na trudną sytuację pomorskich przedsiębiorców Wojewódzki Urząd Pracy zmienił zasady projektu Praca dla Pomorzan. – Program ten charakteryzuje się dużą elastycznością, jeśli chodzi o możliwości podejmowania działań i dostosowania ich do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz bieżących potrzeb – mówi Joanna Witkowska, dyrektor WUP w Gdańsku. – Dzięki temu do określonych w nim obszarów tematycznych mogliśmy włączyć pomoc różnym podmiotom funkcjonującym na rynku pracy, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku kryzysu COVID-19. W tym roku na ten program były przeznaczone 4 mln zł – tłumaczy Witkowska.

Wprowadzone nowe zasady programu pozwoliły na to, by więcej firm korzystało z pomocy w czasie kryzysu. Łącznie na pożyczki dla mikro przedsiębiorców powiatowe urzędy pracy mają zwiększony limit do około 65 mln zł, ale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada dodatkowe środki z Funduszu Pracy na ten cel, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Jak skorzystać?

Pożyczki dla małych przedsiębiorców dostępne są w powiatowych urzędach pracy, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności. – Wniosek najlepiej złożyć online. Usprawnia to pracę urzędów i procedura otrzymania środków jest znacznie krótsza – mówi Michał Bruski, kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy WUP w Gdańsku. – Można otrzymać 5 tys. zł jednorazowej, niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. A dodatkowo, jeśli firma po trzech miesiącach będzie kontynuowała działalność, przedsiębiorca będzie mógł starać się o umorzenie pożyczki – informuje Bruski.

Przepisy zakładają, że takie wsparcie otrzymać będą mogli zarówno mikro przedsiębiorcy, jak i osoby, które nie zatrudniają pracowników, czyli tzw. samozatrudnieni. Pożyczki można łączyć z dofinansowaniem do części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Więcej o nowych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz w serwisach powiatowych urzędach pracy w regionie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.