Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pożyczki Płynnościowe ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ dla pomorskich  przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Pożyczki Płynnościowe ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ dla pomorskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

W dniu 9 czerwca br. BGK podpisał dwie umowy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o. o., na mocy których firmy w regionie otrzymają dodatkowe wsparcie w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. W dniu 2 czerwca w Warszawie BGK zawarł trzecią umowę – z Towarzystwem Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych SA.

Łącznie do pomorskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw trafi 51, 5 mln złotych.

Pula ta została wygospodarowana zgodnie z decyzją Zarządu Województwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie to jest jednym z nadzwyczajnych środków podejmowanych przez władze regionu na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Produkt Pożyczka Płynnościowa ma zasilić przedsiębiorstwa zwrotnym wsparciem w wysokości do 150 tys. zł. Pożyczki będą nieoprocentowane lub oprocentowane preferencyjnie i udzielane na
5 lat. W czasie spłaty możliwe jest kilkukrotne skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych,
tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firm i zapewnienia im płynności finansowej. Finansowanie może więc objąć koszty wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań handlowych i finansowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów lub półproduktów.

Oferowany przez pośredników produkt uzupełnia paletę instrumentów finansowych dostępnych na Pomorzu dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt do Pośredników Finansowych, ich zakres działania i warunki wsparcia na stronie:

Serwisu Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego
oraz
Banku Gospodarstwa Krajowego