Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/386a3ca5-990b-4d4d-8725-20e96d5c064b.jpg Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 4 grudnia 2019 r. [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 4 grudnia 2019 r. [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Zdjęcia z posiedzenia PKRES w dniu 04.12.2019

 

Działalność Banku Żywności w Trójmieście

W pierwszej części spotkania o działalności Banku Żywności w Trójmieście opowiedział Członkom Komitetu Pan Sławomir Krajewski. Przedstawił on dane dotyczące marnowania żywności wśród państw europejskich, z których wynika, iż Polska zajmuje niechlubne, wysokie piąte miejsce. Na podstawie tych danych nawiązał do misji organizacji oraz przedstawił sieć darczyńców i instytucji korzystających z pomocy Banku. Ponadto zaprezentował również główne inicjatywy Banku Żywności do których należą zbiórki żywności oraz sklepy społeczne. Na koniec swojego wystąpienia, wspomniał o planowanym projekcie „kuchni społecznej” w formie włączenia społecznego.  

Franczyza społeczna, oparta na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną

W dalszej części spotkania prezentację pt. „Model pierwszej w Polsce franczyzy społecznej, opartej na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą gastronomiczną” przedstawiła Elżbieta Reda z organizacji 4ES Non Profit Sp. z o.o. Prelegentka rozpoczęła swoją prezentację od wyjaśnienia kwestii związanych z franczyzą oraz wytłumaczyła jakie korzyści z niej płyną z perspektywy franczyzobiorcy. Zademonstrowała także przykłady franczyz w systemach polskich i zagranicznych. Sednem prezentacji było jednak przedstawienie zastosowania franczyzy jako rozwiązania konkretnego problemu społecznego. W tym celu przywołała tytułowy przykład projektu – „Model franczyzy usług społecznych – opieka ze smakiem”, o którym obszernie opowiedziała.

Podsumowanie informacji ze spotkania Regionalnych Komitetów w Warszawie

Kolejny blok tematyczny rozpoczęła Przewodnicząca PKRES. Dotyczył on podsumowania informacji ze spotkania Regionalnych Komitetów w Warszawie, które odbyło się w dniu 26 listopada br. i związany był z przykładami zastosowania dobrych praktyk. Podczas spotkania odbył się swego rodzaju przegląd Komitetów z całej Polski, co stanowiło doskonałą okazję do analizy podstawowych różnic oraz prezentacji ich podstawowych działań. Zaproponowano również kierunek przyszłej Ekonomii Społecznej , która miałaby być ulokowana we włączeniu społecznym. Ponadto, wśród wielu ważnych tematów poruszanych w trakcie spotkania, rozważano również nad istotą regionalnych programów, które z uwagi na wiek zdają się tracić na znaczeniu, oraz nad nową grupą docelową jaką stanowić mają osoby ubogie pracujące. Zademonstrowano także ciekawy przykład inicjatywy jaką stanowią „Klunkry Wielkopolskie”, czyli marki ładnych i użytecznych pamiątek produkowanych przez Wielkopolan w trudnej sytuacji życiowej, sprzedawanych w celu pozyskania środków na dalsze pomaganie.  Bardzo ważnym tematem poruszonym podczas spotkania była także kwestia sfinalizowania ustawy o Ekonomii Społecznej na którą czeka środowisko Komitetów.

Po co PKRES ?

Po omówieniu tematu przez Przewodniczącą, uczestnicy spotkania wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „Po co PKRES ?”, wymieniając się swoimi poglądami oraz spostrzeżeniami na temat spraw bieżących Komitetu, wśród których najważniejszymi były zredefiniowanie Komitetu oraz fundusze i sytuacja Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Województwa Pomorskiego.

 

Materiały ze spotkania dostępne do pobrania:

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”.

 

Galeria zdjęć z posiedzenia PKRES w dniu 04.12.2019 r. Fot. Marcin Mielewczyk