Dokument został podpisany 12 marca 2024 r. przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Co zaplanowano?

W porozumieniu czytamy: „Przedmiotem niniejszego porozumienia jest podjęcie współpracy pomiędzy gminą miasta Gdańska a województwem pomorskim w zakresie ochrony zdrowia przez:

  1. realizację wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych,
  2. współpracę w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym,
  3. wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań samorządu z obszaru zdrowia publicznego,
  4. podnoszenie standardu oraz bezpieczeństwa wykonywanych usług medycznych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska,
  5. zwiększanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkanek
    i mieszkańców Gdańska”.

W każdym roku obowiązywania porozumienia województwo pomorskie otrzyma 1,5 mln zł. Łączna wartość pomocy do 31 grudnia 2026 r. to 4,5 mln zł. Szczegóły dotyczące pomocy finansowej będą zawarte co roku w odrębnych umowach.

– Cieszy mnie, że podmioty medyczne, które są zlokalizowane na terenie Gdańska i w mieście płacą podatki, po raz kolejny, skorzystają z pomocy finansowej miasta – mówił marszałek Mieczysław Struk. –  Wsparcie będzie przeznaczone na zakup aparatury, sprzętu medycznego oraz inwestycje, o które wystąpią konkretne podmioty medyczne –  mówił marszałek Mieczysław Struk.

Warto dodać, że pomorski samorząd zawrze z każdym z podmiotów medycznych odrębne umowy dotacyjne, które są odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez placówki medyczne.

Fot. Jacek Sowa

Pomoc trwa już sześć lat

Przypomnijmy, że pierwsze porozumienie zostało podpisane 23 sierpnia 2018 r. na trzy lata. Opiewało na prawie 4,7 mln zł. Środki były przeznaczone na zakup: aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego. Kolejny dokument podpisano 12 lipca 2021 r. także na trzy lata i na kwotę 4,5 mln zł. Zawarto w nim więcej zadań. Nowe działania dotyczyły też modernizacji w podmiotach leczniczych.

Co do tej pory zrealizowano?

Od 2021 r. ze środków miasta Gdańska kupiono sprzęt medyczny. Do Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku trafiły m.in.: rezonans magnetyczny, aparaty KTG, stół operacyjny i ramię RTG. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku otrzymało np.: kardiomonitory, aparat USG, ssaki medyczne i fotele transportowe. Natomiast Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku zyskał m.in. respiratory i aparat do encefalografii wraz z osprzętem. SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku dostała urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz respirator transportowy. Z kolei w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku zmodernizowano pomieszczenia w budynku 21 (przyszpitalny Zespół Szkół Ogólnokształcących na 9).