Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/IMG_5472-1-scaled.jpg Poradzili sobie z pandemią i radzą z pomocą Ukraińcom. Medale dla pracowników pomorskich służb zatrudnienia

Poradzili sobie z pandemią i radzą z pomocą Ukraińcom. Medale dla pracowników pomorskich służb zatrudnienia

Wyróżnieni pracownicy pomorskich służb zatrudnienia z wicemarszałkiem Leszkiem Bonną. Fot. Jacek Sowa
02.02.2023
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
02.02.2023

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 1 lutego 2023 r., odbyło się spotkanie, podczas którego wyróżniono pracowników z 17 pomorskich powiatowych urzędów pracy oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Według danych za rok 2021 r. w powiatowych urzędach pracy na Pomorzu zatrudnione są 993 osoby, natomiast w WUP w Gdańsku – 170 osób.

Dbają o rynek pracy

Dla pracowników powiatowych urzędów pracy ostatnie lata to szczególnie trudny czas. Pandemia, kryzys gospodarczy oraz wojna w Ukrainie – wszystko to wymagało od pracowników urzędów pracy dużej elastyczności i stałego podnoszenia własnych kompetencji, by móc sprawnie i rzetelnie realizować nowe zadania. Od pierwszych dni wojny samorząd województwa pomorskiego wraz z samorządami powiatowymi i lokalnymi organizował wielotorową pomoc uchodźcom. W WUP w Gdańsku powstał Punkt Pomocy Cudzoziemcom, który wspierał obywateli Ukrainy w poszukiwaniu zatrudnienia czy przygotowaniu niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Dzięki radcom prawnym z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, władzom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studentom-wolontariuszom z UG, pomoc w punkcie była udzielana profesjonalnie i kompleksowo.

– Dziękuję państwu za bardzo szybkie udzielenie pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii i teraz za wspieranie obywateli Ukrainy w wejściu na regionalny rynek pracy, za wspólną pracę przy opiniowaniu projektów ustaw szczególnie istotnych dla rynku pracy – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Podkreślał, że przed pracownikami urzędów pracy są kolejne wyzwania.

– Na pewno dalsza praca nad integrowaniem Ukraińców z lokalnym rynkiem pracy, aby jak najlepiej wykorzystać ich kwalifikacje, a także zachęcanie mieszkańców regionu do rozwoju w kwestii uczenia się przez całe życie – wymieniał marszałek.

Dodał też, że wzorem zachodnich krajów raz zdobyty zawód nie będzie ścieżką, która będzie kontynuowana do końca kariery zawodowej.

– Trzeba się przyzwyczajać do tego, że będziemy się uczyć przez całe życie. Musimy odpowiadać na zmieniającą się rzeczywistość oraz na nowe wyzwania, a co za tym idzie umiejętności i kwalifikacje – powiedział Mieczysław Struk.

Fot. Jacek Sowa

Medale, dyplomy i kwiaty

Wyróżnieni pracownicy służb zatrudnienia otrzymali dyplomy oraz medale za szczególne osiągnięcia zawodowe w 2022 r., inicjatywę w podejmowaniu nowych wyzwań, otwartość na współpracę i profesjonalizm w działaniu na rzecz pomorskiego rynku pracy. Medale wręczali wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, dyrektorka WUP w Gdańsku Izabela Jezierska oraz przewodniczący Konwentu powiatowych urzędów pracy Janusz Wiczkowski.
Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Pracownika PSZ partnerom WUP także wręczono wyróżnienia w podziękowaniu za pielęgnowanie lokalnej wielokulturowości. Przekazali je Leszek Bonna, Izabela Jezierska oraz konsul generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi.
Świętu pracowników publicznych służb zatrudnienia towarzyszyła konferencja pod hasłem Wielokulturowość rozwija, wielokulturowość wzbogaca rynek pracy. Temat wielokulturowości przedstawił dr Marek Suchar – psycholog, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, znawca historii i kultury Bliskiego Wschodu, który kieruje studiami podyplomowymi na sopockim Wydziale Uniwersytetu Szkoły Wyżej Psychologii Społecznej.

Historia święta

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który przypada dokładnie 27 stycznia, upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dekret został podpisany 27 stycznia 1919 r., przez Józefa Piłsudskiego. Dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.