Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Termomodernizacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/04961d24-a260-48d6-bbc6-fdca6ceda592.jpg Ponad 3 mln zł na 16 pomorskich projektów. Środki zostaną przeznaczone m.in na termomodernizację budynków

Ponad 3 mln zł na 16 pomorskich projektów. Środki zostaną przeznaczone m.in na termomodernizację budynków

Aneksy do umów z władzami Władysławowa, Wejherowa (gmina i miasto), Rumi, Luzina, Pucka (gmina i miasto), Jastarni, Redy, Helu, Szemudu, powiatu wejherowskiego i powiatu puckiego w Urzędzie Miasta w Redzie podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk

Unijne dofinansowanie będzie przeznaczone na budowę węzła integracyjnego we Władysławowie i Jastarni oraz termomodernizację budynków we Władysławowie, Rumi, Wejherowie, Luzinie, Pucku, Jastarni, Redzie, Helu i Szemudzie. Dodatkowe pieniądze zostaną też przeznaczone na rewitalizację Zagórza w Rumi i Śródmieścia Wejherowa.

 

Aneksy do umów z władzami Władysławowa, Wejherowa (gmina i miasto), Rumi, Luzina, Pucka (gmina i miasto), Jastarni, Redy, Helu, Szemudu, powiatu wejherowskiego i powiatu puckiego w Urzędzie Miasta w Redzie podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 10 października 2019 r. Dodatkowe pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to zasługa korzystnych różnic kursowych euro i złotówki.

 

Termomodernizacja budynków

Prawie 1,2 mln zł zostanie przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminach: Władysławowo (ratusz we Władysławowie, Szkoła Podstawowa nr 3 we Władysławowie i Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze), Wejherowo (budynki użyteczności publicznej), Luzino (szkoły podstawowe w Szkole Podstawowej w Robakowie, Wyszecinie oraz Zelewie), Puck (budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, szkół podstawowych w Gnieżdżewie, Połczynie, Mieroszynie, Swarzewie oraz Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie), Jastarnia (budynki Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni i OSP w Jastarni) oraz Szemud (budynki komunalne i obiekty użyteczności publicznej). Środki te zostaną też przeznaczone dla miast i powiatów. Skorzysta Rumia (Szkoła Podstawowa nr 9 i nr 10 oraz budynek Cmentarza Komunalnego w Rumi), Wejherowo (14 budynków komunalnych), Puck (Urząd Miasta Puck i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji), Reda (budynki przedszkola Akademia Pana Kleksa i Przy Parku, budynki komunalne przy ul. Wodociągowej 68 i 70 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej) i Hel (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu) oraz powiaty wejherowski (budynki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego) i pucki (9 budynków użyteczności publicznej m.in.  Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie i Pucku).

W ramach prac zostaną m.in. ocieplone stropodachy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wymienione okna i drzwi oraz zmodernizowane systemy grzewczy i wentylacja. Zostaną też wymienione źródła ciepła. Będzie mierzone zużycie ciepła oraz wykorzystana instalacja OZE.W projektach chodzi o poprawę efektywności energetycznej, monitorowanie i zarządzanie energią oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza dzięki redukcji emisji CO2. Dzięki tym działaniom ma poprawić stan środowiska naturalnego.

 

Rewitalizacja dzielnic

Rumia i Wejherowo otrzymały łącznie prawie 1,9 mln zł na rewitalizacje dzielnic. Projekty zostaną zrealizowane do końca 2022 r. W Śródmieściu Wejherowa za ponad 1,5 mln zł zaplanowano m.in. zakup wyposażenia dla Klubu Integracji Społecznej oraz utworzenie punktu Aktywni +. W punkcie będą realizowane lokalne inicjatywy rewitalizacyjne dotyczące np. zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni publicznych, realizacji wspólnych koncepcji małej architektury, wspólnych inicjatyw artystycznych. Celem projektu jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wejherowa. Natomiast za ponad 348 tys. zł. będzie wykonana rewitalizacja Zagórza w Rumi. W projekcie chodzi o zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez przeprowadzenie kompleksowych, zintegrowanych, celowych działań w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej, w oparciu o zdiagnozowane problemy.

 

Nowe węzły integracyjne

Za prawie 53 tys. zł do końca 2021 r. powstaną dwa zintegrowane węzły przesiadkowe po jednym we Władysławowie i Jastarni oraz dwa obiekty typu parkuj i jedź z trasami dojazdowymi. Będzie też kampania promująca transport zbiorowy i niezmotoryzowany. Szacuje się, że z udogodnień rocznie skorzysta 365 tys. pasażerów. Celem projektu jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w ośrodkach OMG-G-S oraz podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z licznymi podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego oraz transportu rowerowego w ramach OMG-G-S.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.