Komunikacja
Pomorskie samorządy liderem dopłat do transportu. Wydajemy najwięcej w Polsce

Pomorskie samorządy liderem dopłat do transportu. Wydajemy najwięcej w Polsce

Fot. Aleksander Olszak
18.01.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
18.01.2021

O tym, że województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich nikogo nie trzeba przekonywać. Liczby mówią same za siebie. Transport publiczny to jednak nie tylko koleje. To także przewozy autobusowe czy komunikacja miejska. W porównaniu do innych polskich regionów wydajemy najwięcej na dopłaty do transportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ranking został opublikowany przez czasopismo „Wspólnota”.

Dopłaty do transportu na Pomorzu

System publicznego transportu zbiorowego jest współfinansowany przez samorządy lokalne. Organizatorami komunikacji kolejowej i drogowej są więc zarówno samorząd województwa jak i gminy czy powiaty. Każdy z organizatorów dopłaca do wykonywanych kursów i uzupełnia wpływy z biletów kupowanych przez podróżnych. Wysokość tych dopłat jest zróżnicowana. Łącznie w 2021 roku z budżetu województwa pomorskiego na organizację transportu kolejowego zostanie wydane ponad 194 mln zł.

Pomorski rekord

Jak pokazuje najnowszy ranking czasopisma „Wspólnota” uśredniona wysokość tych dopłat, w województwie pomorskim wynosi (per capita) 64,80 zł.  To najwyższa wartość wśród polskich regionów. Na drugim miejscu w rankingu uplasowało się województwo mazowieckie, a na trzecim Wielkopolska.

– To, że jesteśmy liderem w ilości przewozów regionalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca cieszy, ale trzeba pamiętać, jak duże koszty się z tym wiążą. Musimy pamiętać o zrównoważonym rozwoju województwa i o tym, że takie dziedziny jak ochrona zdrowia, kultura czy oświata również wymagają niemałych nakładów – mówi Leszek Bonna wicemarszałek województwa pomorskiego.

Warto też zaznaczyć bardzo wysoką pozycję, jaką wśród miast wojewódzkich zajęło miasto Gdańsk. Dopłata do transportu zbiorowego, w ujęciu per capita w Gdańsku wynosi ponad 590 zł, co jest drugim wynikiem w kraju. Ale dopłaty to nie wszystko.

– Zależy nam zarówno na unowocześnieniu taboru, jak i rozbudowie infrastruktury kolejowej. Stąd pomysł na jeszcze lepszą współpracy z PKP SKM i Polregio i innymi interesariuszami w promocji ekologicznych przewozów kolejowych. Od lutego będziemy inicjować spotkania mające na celu osiągnięcie jeszcze lepszego komfortu podróżowania – dodaje wicemarszałek Bonna.

Jakie będą efekty? O tym przekonamy się w ciągu roku, a warto dodać, że 2021 rok został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.