Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019 [MATERIAŁY]

Pomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019 [MATERIAŁY]

W wydarzeniu z udziałem Pana Ryszarda Świlskiego – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Pana Andrzeja Kowalczysa – Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pana Artura Rajkowskiego – Koordynatora Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY brali udział pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Pani Marta Makuch – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Pan Marcin Fuchs – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, Pan Rafał Kalkowski – Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, Pan Piotr Stec – Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Pan Tomasz Schimanek – ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Pani Joanna Jakubowska – Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2016-2019.

W trakcie forum dyskutowano na tematy dotyczące budowania partnerstwa w relacjach międzysektorowych, a także nowej perspektywy finansowej 2021-2027, zlecania i rozliczania zadań publicznych organizacji pozarządowych oraz działań pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w perspektywie rozwoju współpracy lokalnej.

Jednocześnie podczas forum podsumowano dotychczasową pracę Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019 oraz pięć lat działalności na rzecz wspierania aktywności społecznej Pomorzan w ramach działania Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. 

Do pobrania:

Galeria zdjęć Fot. Tomasz Keler/CIO