Praca
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/08/tablica-scaled-e1611738452757.jpg Pomorski rynek pracy coraz stabilniejszy po lockdownie. Szacunkowe dane za lipiec

Pomorski rynek pracy coraz stabilniejszy po lockdownie. Szacunkowe dane za lipiec

Fot. Aleksandra Chalińska

Wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia, nowych ofert pracy i zatrudnienia w lipcu 2020 roku wskazują na pewną stabilizację sytuacji na lokalnym rynku pracy. Stopa bezrobocia, podobnie jak w czerwcu, wyniosła 5,5 proc. Niewiele zmieniła się też liczba osób bezrobotnych, a nowych ofert jest o 500 więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej.

Szacunkowe dane o rynku pracy w Pomorskiem przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

 

Kolejny raz 5,5-procentowe bezrobocie

W lipcu w województwie pomorskim stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc. i tym samym zachowała poziom z czerwca 2020 roku. Jest niższa niż średnia krajowa, która również utrzymała wynik z poprzedniego miesiąca na poziomie 6,1 proc. Jednak 5,5 proc. to nadal stopa wyższa niż rok temu, kiedy to w regionie pomorskim odsetek bezrobotnych był rekordowo niski i wynosił 4,4 proc.

Infografika dotycząca rynku pracy w woj. pomorskim

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Najwyższe bezrobocie zanotowano w powiatach: nowodworskim (12,5 proc.), malborskim (11,4 proc.) i człuchowskim (10,8 proc.). Z kolei najniższą stopę bezrobocia mają Sopot (2,3 proc.), Gdańsk i Gdynia (oba miasta po 3,1 proc.).

Stopa bezrobocia w woj. pomorskim w lipcu 2020. Wykres

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

– Z naszych prognoz wynika, że dopiero miesiące powakacyjne będą decydujące i pokażą to, w jakim stopniu pandemia konronawirusa wpłynie na lokalny rynek pracy – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Jednak już teraz, na podstawie szacunkowych danych lipcowych, możemy przypuszczać, że rokowania dotyczące dwucyfrowego bezrobocia, stawiane na początku epidemii koronawirusa, mogą się nie sprawdzić. Widać to m.in. w lepszych nastrojach konsumentów, wzroście sprzedaży towarów i usług oraz w małym odsetku zwolnień grupowych planowanych przez pracodawców – tłumaczy Żmudzińska.

 

102 zwolnienia grupowe w lipcu

W lipcu 2020 roku trzech pomorskich pracodawców zgłosiło do powiatowych urzędów pracy plany zwolnień grupowych dla 102 osób. Co prawda, to o 51 osób więcej niż miesiąc wcześniej, ale zdecydowanie mniej niż w kwietniu (693 osoby) czy w maju (308 osób) tego roku. Od momentu zamrożenia gospodarki w województwie pomorskim odnotowano łącznie 1154 takie zgłoszenia.

Nowe oferty pracy w lipcu 200. Wykres

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Ponadto, o 7 proc., czyli dokładnie o 500 ofert, wzrosła liczba nowych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w województwie pomorskim. Łącznie w lipcu do dyspozycji bezrobotnych było 7314 ofert. Powoli rośnie także liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, które to oświadczenia do powiatowych urzędów pracy składają pracodawcy. W lipcu było to 13 816 tego rodzaju dokumentów, podczas gdy miesiąc wcześniej liczba ta wyniosła nieco ponad 11 tys.

Oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców w lipcu 2020. Wykres.

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Więcej danych o pomorskim rynku pracy w lipcu 2020 r. dostępnych jest na stronie Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.