Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Pożyczki ze środków będących w dyspozycji Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

30 mln środków Samorządu Województwa Pomorskiego będących w dyspozycji Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. (spółka Samorządu Województwa), będzie udostępnione poprzez Pośredników Finansowych tym mikro i małym firmom, które mają potrzebę zwiększenia swojej płynności.
Śledź na bieżąco : www.pfr.pomorskie.eu 

Ponadto Pomorski  Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. umożliwia poprzez Pośredników Finansowych pomoc tym przedsiębiorcom, którzy korzystali z przyznanych im pożyczek, poprzez stosowanie karencji w ich spłacie.