Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. kontynuuje rozpoczęte nabory wniosków o udzielenie pożyczki, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy spełniający warunki naborów:

  • Mikropożyczka do 100 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Pożyczka na zatrudnienie do 300 tys. zł z Programu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego
  • Mikropożyczka Kapitał na start do 50 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Pożyczka OZE do 15 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Pożyczki ze środków własnych Funduszu, w tym Pożyczka płynnościowa na wydatki bieżące służące stabilizacji prowadzonej działalności gospodarczej

Szczegóły oferty tutaj

W kwietniu 2020 Pomorski Fundusz Pożyczkowy  Sp. z o.o. planuje udostępnienie nowego produktu Pożyczka Ogólnorozwojowa do 1 mln zł, przeznaczonego na cele gospodarcze o charakterze obrotowym i inwestycyjnym.

 

Karencje i prolongaty spłat pożyczek w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii COVID-19, m.in. zakazem lub ograniczeniem działalności wpływającym na  możliwość terminowego regulowania spłaty pożyczek zaciągniętych w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o., mogą składać wnioski o prolongatę w spłacie lub dodatkową karencję  – w zależności od programu, z jakiego udzielona została dana pożyczka. Wnioski takie rozpatrywane są indywidualnie.

Informacji udzielają doradcy Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. telefonicznie oraz mailowo.

Dane do kontaktu znajdują się tutaj.