Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

1) Jolanta Łazuga – Koczurowska  –  przedstawicielka Stowarzyszenia MONAR, specjalista terapii uzależnień;
2) Maria Berezowska – Makowska – przedstawicielka  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim;
3) Eliza Weirowska – przedstawicielka Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku, specjalista terapii uzależnień;
4) Mirosława Jezior – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
5) Małgorzata Pobłocka – przedstawicielka Urzędu Miasta w Sopocie
6) Jacek Sękiewicz – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, specjalista terapii uzależnień
7) Wojciech Waldman – przedstawiciel Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku, specjalista terapii uzależnień
8) Zygmunt Medowski – przedstawiciel Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, specjalista terapii uzależnień
9) Donat Kuczewski –przedstawiciel Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Ośrodek Readaptacji Eko „Szkoła Życia” w Wandzinie; specjalista terapii uzależnień
10) Zbigniew Urbaniak – przedstawiciel Stowarzyszenia “Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna w Broczynie.

Do zadań Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom należy:

1) współrealizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2) występowanie z inicjatywami legislacyjnymi;
3) wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją Programów oraz w sprawach dotyczących specyfiki profilaktyki w województwie pomorskim;
4) współpraca przy przygotowaniu projektu Programów;
5) wypracowanie i rekomendowanie wypracowanych standardów realizacji programów terapeutycznych;
6) nawiązywanie i rozwijanie współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.