Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w Województwie Pomorskim;
 • inicjowanie, opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów oraz wymiany i komunikacji międzypokoleniowej Województwa Pomorskiego, w tym programów działań dotyczących osób starszych;
 • wspieranie rozwoju, współpraca i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych w celu zwiększenia efektywności ich działań;
 • tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej;
 • promowanie starzenia się w dobrym zdrowiu.

 

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem Nr 31/17 ustalił skład osobowy Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na pierwszą kadencję w latach 2017 – 2021:
 

 1. Paweł Orłowski – Przedstawiciel Zarządu Województwa Pomorskiego – Przewodniczący Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,
 2. Tadeusz Adamejtis – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej,
 3. Barbara Bałka – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 4. Marzena Mrozek – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 5. Katarzyna Żmudzińska – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 6. Urszula Zalewska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 7. Henryk Bajduszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 8. Zdzisław Kropidłowski – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 9. Walentyna Czapska – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 10. Daniela Łobocka – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 11. Henryka Głowińska – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 12. Jacek Bigda – przedstawiciel środowiska naukowego,
 13. Piotr Czekanowski – przedstawiciel środowiska naukowego,
 14. Anita Richert-Kaźmierska – przedstawiciel środowiska naukowego,
 15. Monika Wiech – przedstawiciel środowiska naukowego,
 16. Marianna Borawska – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 17. Władysław Kanka – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 18. Ewa Kłosowska – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów.

Tryb i zasady działania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej zostały określone w Regulaminie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 758/246/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą Nr 980/264/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku.