Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/03/20210301_140905.jpg Uczestnicy konferencji prasowej 1 marca 2021

Pomorscy samorządowcy apelują o współpracę ponad podziałami. Chodzi o unijne fundusze [PETYCJA]

Po spotkaniu w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa. Fot. Aleksandra Chalińska

Samorządowcy, posłowie i senatorowie z Pomorza chcą rozmawiać z rządem na temat zwiększenia unijnych środków dla naszego regionu. Prawie 80 osób spotkało się w urzędzie marszałkowskim i on-line w poniedziałek, 1 marca 2021 roku, by zapewnić, że będą walczyć o to, aby województwo nie straciło 3 mld zł na realizację programów regionalnych. Marszałek województwa uruchomił specjalną petycję on-line w tej sprawie, którą może podpisać każdy mieszkaniec.

Petycja dostępna jest pod linkiem pomorskie.eu/petycja.

Potrzebna jest jedność

Apel wyraża troskę o przyszłość województwa, które przez niekorzystną Umowę Partnerstwa oraz niejasne zasady podziału unijnych funduszy dla poszczególnych województw, może zostać w tyle za dobrze rozwijającymi się unijnymi regionami. Z rządowego projektu umowy wynika, że Pomorze jest jednym z regionów, który otrzyma najmniej funduszy w przeliczeniu na mieszkańca. Środki, wynegocjowane na podstawie Umowy Partnerstwa, są przeznaczane m.in. na Regionalny Program Operacyjny, który wspiera różnorodne inicjatywy lokalne, rozwój transportu, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, edukacji i działalność organizacji pozarządowych.

– Te środki nie są dla Samorządu Województwa Pomorskiego, ale wszystkich wspólnot lokalnych – mówił podczas konferencji prasowej Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Batalia, którą toczymy, to bitwa o to, by pieniądze były dzielone w sposób transparentny, jak każde środki publiczne. Województwo pomorskie ma prawo uzyskać środki na wsparcie, aby rozwijało się tak samo, jak inne regiony europejskie, a nie zostało w tyle. Dlatego apeluję o jedność do posłów, samorządowców, ale i wszystkich Pomorzan. Jedność, która jest w interesie wspólnot lokalnych – podkreślał Struk.

Petycja w sprawie unijnych funduszy

Petycję można podpisać przez stronę internetową pomorskie.eu/petycja. W dokumencie czytamy: „Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na program regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. Taki podział środków wpłynie negatywnie na rozwój naszego województwa. Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, województwo pomorskie jest jednym z tych, które dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach. Wygląda na to, że przez dobór kryteriów podziału środków jesteśmy dziś karani”.

Jeśli Pomorskie otrzyma mniej środków na Regionalny Program Operacyjny, istnieje ryzyko, że wstrzymane zostaną inwestycje w komunikację publiczną, naprawę dróg czy na wsparcie osób wykluczonych społecznie.

To pieniądze ważne dla mieszkańców

Podczas spotkania samorządowców, posłów i senatorów wielu z nich wyraziło zaniepokojenie kształtem proponowanej przez polski rząd Umowy Partnerstwa. Obecni byli zarówno przedstawiciele koalicji rządzącej, jak i opozycja. Zabrakło posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko europosłanka Anna Fotyga napisała, że sprawy sprawiedliwego podziału środków europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza są bardzo ważne i że zapozna się z wnioskami płynącymi ze spotkania.

Wszyscy obecni na spotkaniu zgodnie podkreślali, że należy wywierać nacisk na rząd, aby zmienił kształt zapisów w dokumencie tak, by Pomorza nie było poszkodowane pod względem podziału środków.

– To są pieniądze, na które bardzo czekamy, a nikt nie jest tak aktywny jak samorządy w pozyskiwaniu środków unijnych i wykorzystywaniu każdej złotówki na korzyść mieszkańców – mówiła Magdalena Kołodziejczak, wójt gm. Pruszcz Gdański. – Mocno przygotowujemy się do kolejnej perspektywy finansowej, a tu się nagle okazuje, że trafi do nas nawet 40 proc. środków mniej niż poprzednio. Jak mamy powiedzieć teraz mieszkańcom, że nie będziemy remontować dróg, infrastruktury wodno-ściekowej czy dofinansowywać komunikacji? – zastanawiała Kołodziejczak.

– Te pieniądze nie mają koloru politycznego. To wspólne pieniądze mieszkańców Pomorza – dodał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

– Wszyscy mamy obawy co do kształtu Umowy Partnerstwa, dlatego powinniśmy zabiegać, aby środki dla naszego regionu się zwiększyły – mówiła Magdalena Sroka, poseł Porozumienia. – Będę o to zabiegała, jako poseł z Pomorza. Jeśli będziemy wspólnie o to walczyć, mam nadzieję, że uda się nam zmniejszyć ten deficyt środków dla regionu – deklarowała Sroka.

Jej słowa potwierdził też obecny na spotkaniu Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. – Sam uważam, że są powody do niepokoju. Mam nadzieję, że się porozumiemy w tej ważnej sprawie – mówił Cymański. Chęć wspólnego działania na rzecz zwiększenia środków unijnych dla regionu wyrazili także m.in. Marek Rutka (Lewica), Michał Urbaniak (Konferderacja) i senator Sławomir Rybicki (Koalicja Obywatelska).

Petycję dotyczącą zwiększenia unijnych funduszy dla pomorza w ciągu pierwszej godziny od uruchomienia podpisało prawie 600 osób.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.