Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/09/IMG_1122-scaled.jpg Podsumowanie LVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jakie decyzje podjęli radni?

Podsumowanie LVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jakie decyzje podjęli radni?

LVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskieg. Fot. Jacek Sowa
25.09.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
25.09.2023

Radni podczas sesji poruszyli kwestie m.in. związane z utworzeniem Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz budżetem województwa.

Sesja odbyła się 25 września 2023 r.

Seniorzy mają radę

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów o samorządzie województwa konieczne jest przekształcenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w Pomorską Wojewódzką Radę Seniorów. Nadano jej też statut. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jakie ma zadania? Jej rolą jest inicjowanie, opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów oraz wymiana i komunikacja międzypokoleniowa. Ponadto, rada wspiera rozwój, współpracuje i aktywizuje środowiska działających na rzecz osób starszych w celu zwiększenia efektywności ich działań. Ma też promować starzenie się w dobrym zdrowiu, m.in. poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz upowszechniać wiedzę o potrzebach oraz prawach seniorów.

O czym jeszcze dyskutowano?

Radni zmienili uchwałę dotyczącą zadań samorządu województwa pomorskiego, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023. Zaopiniowali uchwałę dotyczącą nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Park jest położony na terenie dwóch województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, ale wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Zatwierdzono też wybór radnych do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Ponadto, radni zdecydowali o zmianach w budżecie województwa na 2023 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.