Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

„Kooperacja – efektywna i skuteczna” – podpisanie deklaracji w Kartuzach [RELACJA]

„Kooperacja – efektywna i skuteczna” – podpisanie deklaracji w Kartuzach [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania wraz z symbolicznie prezentowaną deklaracją.

 

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Kartuz – Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Żukowa – Pan Wojciech Kankowski, przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmioty innych polityk sektorowych z terenu gminy Kartuzy, Gminy Żukowo i powiatu kartuskiego. Wydarzenie zainicjowali Kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej  – Pan Jan Mazur (GOPS Kartuzy) oraz Pani Justyna Beyer – Rosener ( GOPS Żukowo). Przedstawiciele ROPS zaprezentowali założenia modelu kooperacji, po czym osoby decyzyjne spośród zgromadzonych na spotkaniu instytucji podpisały deklarację o podjęciu współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie gminy Kartuzy i gminy Żukowo. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP reprezentowany był przez Katarzynę Weremko – Dyrektora ROPS, Kingę Myrcik – Kierownika referatu ds. koordynacji polityki społecznej, Martę Zatorską – koordynatora zespołu, Natalię Glaner i Agnieszkę Stryjecką – regionalnych animatorów współpracy.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Natalia Glaner. Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania, uczestników spotkania oraz symboliczny dokument porozumienia.]