Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji odbyło się 11 czerwca 2021 r. W uroczystości oprócz przedstawicieli PKM i wykonawcy wziął udział m. in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz samorządowcy z miejscowości, do których można dojechać pociągami systemu PKM.

Kto opracuje studium?

Przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego został ogłoszony przez Pomorską Kolej Metropolitalną w grudniu 2020 r. Złożonych zostało pięć ofert. Dokument opracuje firma TPF sp. z o.o. Warto dodać, że wybrana firma to sprawdzony w wielu inwestycjach, również na Pomorzu partner. Zrealizowała między innymi projekt modernizacji stacji Gdynia Główna. Opracowanie dokumentu kosztować będzie ok. 4,4 mln zł.

Czym jest STEŚ?

STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe to dokument, bez którego żadna inwestycja nie może się rozpocząć.

– STEŚ jest szerokim opracowaniem przedprojektowym, które służy określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji – wyjaśnia Grzegorz Mocarski prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Opracowanie jest konieczne, aby potwierdzić czy realizacja inwestycji jest technicznie możliwa oraz jak ją skoordynować z innymi projektami.

– Opracowanie dokumentu przed końcem 2023 r. umożliwi rozpoczęcie prac projektowych w nowej perspektywie finansowej UE – dodaje Mocarski.

PKM Południe

Planowana linia PKM Południe będzie kolejną nitką systemu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tory połączą Śródmieście Gdańska z bardzo szybko rozwijającymi się południowymi dzielnicami miasta. Chodzi tu między innymi o Orunię Górną, Łostowice czy Kowale.

– Oddana pasażerom w 2015 r. linia PKM otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Teraz jest szansa na kolejne otwarcie i doprowadzenie kolei do terenów, na których może zamieszkać nawet 100 tys. osób.

– Dlatego samorząd województwa pomorskiego zaproponował gminom z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego – zaznacza.

To co kiedyś było marzeniem teraz staje się faktem.

– Jestem przekonana, ze ta linia powstanie. Rozwijamy przyjazny transport z troską nie tylko o dziś, ale i o przyszłe pokolenia – dodała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nowa linia wraz z obecnie istniejącymi połączeniami może stanowić swoistą ramę transportową metropolii.

W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla PKM Południe analizowane będą następujące odcinki:

  • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
  • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

Zbadają zachowania podróżnych

Tego dnia została również podpisana druga umowa związana z dokumentem STEŚ. Firma PBS z Sopotu przeprowadzi badania i pomiary zachowań komunikacyjnych mieszkańców gmin: Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo  oraz Gdańska i Pruszcza Gdańskiego . Chodzi między innymi o poznanie motywacji podróży czy miejsca jej rozpoczęcia i zakończenia. Badana będą przeprowadzane metodą ankietową. Wartość wykonanych analiz wyniesie 435 tys. zł.