Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

PO Ryby 2014-20 : Udostępniamy nowe wzory dokumentów

PO Ryby 2014-20 : Udostępniamy nowe wzory dokumentów

W dziale ” dokumenty do pobrania PO Ryby 2014-20 ” udostępniliśmy Państwu zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętego Priorytetem 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na 2019

dokumenty do pobrania