Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

 

Tekst Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

 

Załączniki:

1.Uwarunkowania – istniejąca struktura funkcjonalna – przestrzenna

2.Uwarunkowania – Infrastruktura transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego

3.Uwarunkowania – Infrastruktura zaopatrzenia w wodę, ochrona środowiska i przeciwpowodziowa

4.Uwarunkowania – Energetyka

5.Uwarunkowania – Środowisko – zasoby i ochrona

6.Kierunki – Regionalna sieć osadnicza

7.Kierunki – Zintegrowana infrastruktura inteligentnego transportu

8.Kierunki – Bezpieczeństwo energetyczne i źródła odnawialne

9.Kierunki – Środowisko przyrodnicze, kulturowe i turystyka