Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9435a814-42d3-41d7-a2be-58472ee69ffc-1.jpg SPOTKANIE INFORMACYJNE / Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 / REJESTRACJA

SPOTKANIE INFORMACYJNE / Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 / REJESTRACJA

W związu z wejściem w życie z dniem 1 marca 2017 roku Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030, przyjętych uchwałą Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 603., zapraszamy na spotkanie informacyjne, które będzie pierwszym z cyklu serii seminariów dedykowanych, zgodnie z treścią ww. uchwały, sposobom wdrażania Planu oraz problemom gospodarki przestrzennej w województwie.

30 marca zespół Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP wyjaśnią sposób korzystania z Planu oraz przedstawią, jak i w jakim zakresie będzie on stosowany przy tworzeniu, konsultowaniu oraz uzgadnianiu i opiniowaniu dokumentów planistycznych gmin.

By wziąć udział w spotkaniu nalezy się zarejestrować korzystając z poniższego formularza: