Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
PLAN JUNCKERA – kwalifikowalność kosztów

PLAN JUNCKERA – kwalifikowalność kosztów

PLAN JUNCKERA - kwalifikowalność kosztów

Wsparcie mogą uzyskać projekty z sześciu różnych kategorii:

  1. Badania, rozwój i innowacje – inwestycje w infrastrukturę badawczą, projekty i programy demonstracyjne, transfer wiedzy i technologii.
  2. Energetyka – projekty opierające się na energii odnawialnej, poprawiające efektywność energetyczną, rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej (zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci energetycznych na poziomie dystrybucji i magazynowania energii).
  3. Infrastruktura transportowa – projekty horyzontalne i projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach.
  4. Technologie informacyjne – w szczególności usługi cyfrowe, infrastruktura telekomunikacyjna o dużej prędkości oraz sieci szerokopasmowe.
  5. Ochrona środowiska – głównie inwestycje w infrastrukturę w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, zrównoważony rozwój miejski i wiejski czy przeciwdziałanie zmianom klimatu.
  6. Kapitał ludzki, kultura i zdrowie – w szczególności obszary takie jak edukacja i szkolenia, innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, infrastruktura społeczna oraz turystyka.
  7.  

Z sektora MŚP – w zakresie kapitału obrotowego i finansowania inwestycji oraz zapewnienia finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.