Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
PLAN JUNCKERA – budżet i partnerstwo

PLAN JUNCKERA – budżet i partnerstwo

PLAN JUNCKERA - budżet i partnerstwo

Budżet ogółem – 33,5 mld EUR

Polska (wg stanu na marzec 2018 r.) – Pozyskane dofinansowanie: 2,9 mld EUR

Rodzaj dofinansowania (instrumenty zwrotne):

 • Pożyczki
 • Gwarancje
 • Kontrgwarancje

Finansuje maksymalnie 50% wartości całkowitych kosztów inwestycyjnych projektu, zaś współfinansowanie może zostać zapewnione albo przez banki komercyjne albo bank rozwoju, jakim jest BGK.

Uwaga: wszelkie warunki wsparcia z EFIS, tj.: okres spłaty, oprocentowanie, prowizje, zabezpieczenia, terminy, waluta kredytu, ustalane są indywidulanie dla każdego projektu na etapie negocjacji umowy z EBI

Zasięg terytorialny:

 • Inwestycje prowadzone na terytorium UE
 • Inwestycje, w których uczestniczące podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w co najmniej jednym państwie członkowskim i które to działania obejmują co najmniej jedno państwo trzecie objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa należące do EOG lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Potencjalni wnioskodawcy:

 • Podmioty prywatne, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe.
 • MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji.
 • Krajowe banki lub instytucje prorozwojowe: instytucje finansowe zajmujące się pośrednictwem.
 • Fundusze kapitałowe oraz dłużne.
 • Podmioty sektora publicznego

Minimalne wymogi dla projektu

 • Wartość projektu: minimum 25 mln EUR – brak ograniczeń co do wartości maksymalnej projektów;

Dla projektów innowacyjnych: minimum 7 mln EUR.

 • Zasięg terytorialny: O wsparcie można ubiegać się dla projektów realizowanych w jednym państwie członkowskim jak i dla projektów transgranicznych.
 • Sektory tematyczne projektów: Wsparcie mogą uzyskać projekty z następujących sektorów: 1) badania, rozwój i innowacje, 2) energetyka, 3) infrastruktura transportowa, 4) technologie informacyjne, 5) ochrona środowiska, 6) kapitał ludzki, kultura i zdrowie.
 • Warunki finansowania projektów:
 • opłacalne komercyjnie i ekonomicznie, wykonalne technicznie;
 • wspomagające cele EFIS;
 • wspierające rozwój i zatrudnienie;
 • wycenione adekwatnie do podejmowanego ryzyka;
 • realizowane na terenie 28 krajów UE lub w ramach projektów transgranicznych;
 • wskaźniki komplementarności:

– efekt mnożnikowy

– zmobilizowane finansowanie;

– wskaźniki makroekonomiczne;

– współpraca.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.