Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

PKM

PKM

OKREŚLENIE KIERUNKÓW ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OTOCZENIU PRZYSTANKÓW I OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA KOLEI METROPOLITALNEJ

  • określenie możliwości rozwojowych terenów położonych w zasięgu oddziaływania kolei metropolitalnej
  • weryfikacja programu funkcjonalno-przestrzennego poszczególnych węzłów i przystanków i ich bezpośredniego otoczenia
  • stworzenie podstawy do oszacowania przewidywanych dochodów i wydatków związanych z potencjalnymi kierunkami rozwoju zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru 

CEL 3:              OKREŚLENIE POTENCJAŁÓW PRZEWOZOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZAMI KOLEJĄ METROPOLITALNĄ DLA RÓŻNYCH SCENARIUSZY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ORGANIZACJI PRZEWOZÓW, W TYM INTEGRACJI SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO

CEL 4:     OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH LINII (MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE, MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU, INWESTYCJE KONIECZNE Z PUNKTU WIDZENIA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW – W  TYM: PRZEWOZY PASAŻERSKIE A PRZEWOZY TOWAROWE