Komunikacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/12/Obraz-032.jpg PKM Południe. Rusza przetarg na studium dotyczące budowy nowej linii kolejowej

PKM Południe. Rusza przetarg na studium dotyczące budowy nowej linii kolejowej

Fot. Aleksander Olszak
31.12.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
31.12.2020

To może być nie tylko rewolucja w transporcie miejskim, ale i wielka zmiana dla całego Pomorza. Czy i jak nowa linia kolejowa połączy gdańską Orunię z dzielnicami południowymi i okolicznymi miejscowościami? Która trasa będzie najlepsza? Jakie powinny być założenia techniczne linii oraz jaka będzie jej efektywność ekonomiczna? Odpowiedzi na te pytania będą zawarte w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym.

 

Pomorska Kolej Metropolitalna ogłosiła przetarg na opracowanie STEŚ. Oferty można składać do 8 lutego 2021 r.

 

Czym jest STEŚ?

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe jest niezbędne do potwierdzenia technicznych możliwości zrealizowania inwestycji.

– To szerokie opracowanie przedprojektowe, które służy określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji, jej efektywności ekonomicznej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej – wyjaśnia Grzegorz Mocarski, prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Opracowany dokument określi nie tylko rekomendowany przebieg linii PKM Południe, ale również będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych. W ramach STEŚ analizowanych będzie pięć wariantów przebiegu linii:

Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.

Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.

Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.

Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański, o długości ok. 25 km.

Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

 

Wizjonerski projekt

Uruchomiona w 2015 roku linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej była komunikacyjną rewolucją w skali całego Pomorza.

– Otworzyła Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Teraz czas na dalsze kroki. – Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica to silnie rozwijająca się część Gdańska. W ciągu dekady może tu zamieszkać nawet 100 tys. nowych mieszkańców. Dlatego jako samorząd województwa pomorskiego zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM – wyjaśnia marszałek Struk.

 

Kiedy pojadą pociągi?

STEŚ jest pierwszym krokiem na długiej drodze do budowy linii kolejowej.

– Dzięki dokumentacji poznamy wstępny koszt poszczególnych etapów. Decyzja o budowie PKM Południe będzie uzależniona od możliwości zdobycia funduszy unijnych – dodaje Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Na tym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych terminach – dodaje.

Wybrany wykonawca na przygotowanie dokumentacji będzie miał czas do 30 września 2023 r. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.