Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pierwsze spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Pierwsze spotkanie „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym”

Pierwsze spotkanie w ramach „Sieci współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym” odbyło się w Gdyni w dniach 21-23 maja 2018 roku. Poza wymianą doświadczeń, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w poszczególnych województwach, w spotkaniach udział wzięli eksperci – praktycy, których wiedza i doświadczenie pomogą wypracować rekomendacje dla lepszego i prostszego wdrażania funduszy unijnych. Rekomendacje te mają stanowić finalny efekt prac Sieci, a wypracowane w ramach modelu międzyinstytucjonalnej i  międzysektorowej współpracy rozwiązania, po przetestowaniu zostaną wdrożone i  wykorzystane przy wyborze, realizacji i kontroli projektów.
Szczegółowy przebieg spotkania, prezentacje, podjęte ustalenia i informacja na temat zaangażowanych Ekspertów oraz przedstawicieli dobrych praktyk.