Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pierwsze seminarium w ramach Gdańskiego Forum Urbanistycznego

Pierwsze seminarium w ramach Gdańskiego Forum Urbanistycznego

Wydarzenie rozpoczęło cykl spotkań, służących integracji praktykujących urbanistów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w celu umożliwienia im wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy oraz dyskusji z udziałem zaproszonych ekspertów.

Tematem pierwszego spotkania było studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i rola instrumentu Dialogu Terytorialnego w procesie jego sporządzania.

Seminarium składało się z dwóch części. W pierwszej, w trzech kolejnych wystąpieniach przedstawione zostały trzy punkty widzenia dotyczące doświadczeń związanych z Dialogiem Terytorialnym prowadzonym przy okazji sporządzania Studium. Jako pierwszy wystąpił Dyrektor PBPR Pan Jakub Pietruszewski, który w krótkiej prezentacji przybliżył uczestnikom spotkania ideę i formułę Dialogu Terytorialnego (DT), który jest unikalnym w skali kraju instrumentem wdrażania planu zagospodarowania przestrzennego województwa. DT jest inicjatywą Samorządu Województwa Pomorskiego i przystąpienie do niego ze strony samorządu gminnego ma charakter dobrowolny. Gminy chętnie przystępują do tej formuły, a każdy z uczestników dialogu zauważa jego pozytywne  efekty. Doświadczeniami w tym zakresie podzieliły sia się również dwie kolejne prelegentki: Pani Joanna Małuj z pracowni GRAPH 31, reprezentująca projektanta Studium oraz Pani Lucyna Probe, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Starogard Gdański – reprezentująca gminę.

Druga część spotkania miała charakter dyskusji panelowej z aktywnym udziałem uczestników zgromadzonych na sali. Prelegenci, odnosząc się bezpośrednio do instrumentu Dialogu Terytorialnego, ale również do innych form dyskusji i interakcji, podkreślali generalnie potrzebę większej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie przestrzeni. Wśród dyskutowanych tematów znalazła się m.in. partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, edukacja i budowanie świadomości wśród przedstawicieli samorządów w zakresie planowania przestrzennego, rozlewanie się zabudowy i możliwości zapobiegania tym procesom oraz perspektywy planowania przestrzennego w obliczu przygotowywanych zmian legislacyjnych.