Praca
Kierowca prowadzi auto w korku

Pielęgniarki czy kierowcy – kogo szukają pracodawcy w tym roku? Sprawdź w Barometrze zawodów

Fot. Dan Gold / unsplash.com
20.01.2021
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
20.01.2021

Z Barometru zawodów 2021 dowiadujemy się, w jakich branżach pracodawcy nadal będą zatrudniać pracowników, a w których gałęziach gospodarki osiągnięto limit zatrudnienia. Według raportu mimo pandemii, problemów ze znalezieniem pracy w woj. pomorskim nie będą mieli kierowcy samochodów ciężarowych, ciągników, pielęgniarki, położne i pracownicy „budowlanki”. Trudniejszą sytuację na rynku pracy mają ekonomiści i pracownicy biur podróży.

Barometr zawodów to badanie, które pokazuje, jakich pracowników będą szukać pracodawcy w najbliższym czasie w danym powiecie. Barometr przygotowują m.in. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Niepewna sytuacja rynku pracy, ale powstają nowe firmy

Koniec roku 2020 pomorski rynek pracy zamknął z bezrobociem na poziomie 5,9 proc. i 53,6 tys. osób pozostających bez zatrudnienia. To o 1,5 proc. więcej niż jeszcze w grudniu 2019 roku, przed pandemią koronawirusa, która znacząco wpłynęła na sytuację pomorskich pracowników, pracodawców i właścicieli firm.

– Początek pandemii COVID-19 przyniósł zmiany, których nikt nie mógł się spodziewać – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Cały czas sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowa i nie da się jej porównać do kryzysów, które miały miejsce w przeszłości. Wraz z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, w kraju i na świecie, rynek pracy ulega przemianom, a ich kierunki w następujących po sobie miesiącach niestety są bardzo trudne do jednoznacznego przewidzenia. Niemniej, pomimo wielu niestandardowych zjawisk występujących w ostatnich miesiącach, sytuacja w regionie należy do jednych z lepszych w kraju – podkreśla Żmudzińska.

Pomimo kryzysu pandemicznego, w regionie utrzymuje się wzrost gospodarczy. Ma to odzwierciedlenie m.in. w zwiększającej się liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W ciągu ostatnich czterech lat liczba firm wzrosła o 25,4 tys. Na koniec grudnia 2019 roku działalność prowadziło 307,3 tys. podmiotów, a biorąc pod uwagę wskaźnik określający ich liczbę przypadającą na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym, woj. pomorskie z wynikiem 2193,3 firm zajmowało czwarte miejsce wśród województw w Polsce. W 2020 roku liczba podmiotów gospodarczych nadal wzrastała i tym samym we wrześniu funkcjonowało ich już 315,8 tys., tj. o 9,9 tys. (3,2 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Kogo szukają pracodawcy? Kierowców, pielęgniarek i pracowników socjalnych

Wpływ pandemii najbardziej zmienił grupę zawodów deficytowych, w których brakuje pracowników, oraz zawodów zrównoważonych, czyli takich, gdzie liczba kandydatów jest wystarczająca w stosunku to potrzeb pracodawców. Najliczniejszą grupę stanowią zawody zrównoważone (118 grup). Kolejną są zawody deficytowe, które stanowią 46 grup zawodów (spadek o 7 grup).

Najbardziej poszukiwani na pomorskim rynku pracy są obecnie kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz pielęgniarki i położne (deficyt dotyczy 19 z 20 powiatów). Nieco mniejsze zapotrzebowanie dotyczy na pracowników robót wykończeniowych w budownictwie (18 powiatów) oraz kierowców autobusów, lekarzy, magazynierów, murarzy i tynkarzy, operatorów obrabiarek skrawających, robotników budowlanych czy spawaczy (17 powiatów).Zawody deficytowe na Pomorzu lista

W tych zawodach łatwiej będzie znaleźć pracę w 2021 roku. Oprac. Barometr zawodów

Pozostałe zawody, w których można stosunkowo łatwo teraz znaleźć pracę, to ratownicy medyczni, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, ale także fizjoterapeuci i masażyści, psycholodzy i psychoterapeuci oraz pracownicy socjalni.

Zapotrzebowanie na pracowników różni się między regionami województwa. Niezmiennie od kilku lat trójmiejscy pracodawcy zgłaszają duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny IT. Jako deficytowe prognozowane są grupy zawodów: projektanci i administratorzy baz danych i programiści oraz analitycy, testerzy i operatorzy systemów informatycznych. Poszukiwani są też księgowi, analitycy finansowi i elektrycy.

W Słupsku i okolicach brakuje sprzedawców, podczas gdy w powiatach nowodworskim, sztumskim i kwidzyńskim jest ich za dużo. W Gdańsku i powiecie gdańskim pracodawcy mają trudności ze znalezieniem pedagogów, ale w kilku innych powiatach pedagodzy nie mogą dostać pracy (m.in. pow. wejherowski, bytowski, chojnicki).

Gastro nadal zatrudnia. Brakuje też nauczycieli

W 2021 roku prognozuje się zapotrzebowanie na pracowników gastronomii i hotelarstwa, jednak nagłe decyzje regulacyjne i kolejne obostrzenia mogą wpłynąć na zmniejszenie zatrudnienia. – Jak na razie deficyt dotyczyć będzie kucharzy, szefów kuchni, kelnerów i barmanów, sprzątaczek i pokojowych oraz pomocy kuchennych – mówi Katarzyna Żmudzińska. – Prawie w każdym z wymienionych zawodów odnotowano mniejszy udział powiatów zgłaszających problemy związane z pozyskaniem pracowników niż w roku ubiegłym – podkreśla.

Branżą, która odznacza się problemami związanymi z pozyskaniem pracowników, jest branża edukacyjna. Deficyt wskazany w największej liczbie powiatów dotyczy nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Nieco mniejszy deficyt wystąpi wśród nauczycieli języków obcych i lektorów, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczycieli przedszkoli.

Pracownicy obsługi turystycznej na bezrobociu

Zawody nadwyżkowe, to takie, w których liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc pracy. Barometr w skali całego województwa pomorskiego wskazuje tylko dwa zawody w tej grupie: ekonomista oraz pracownik biura podróży i organizator obsługi turystycznej. Powodem nadwyżki ekonomistów jest duża liczba absolwentów lokalnych szkół o podobnych kwalifikacjach. – Na sytuację pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej bez wątpienia wpłynęła sytuacja epidemiczna. Wprowadzane ograniczenia i spadek zainteresowania podróżowaniem spowodowały, że pracodawcy nie poszukują pracowników w tym zawodzie, a nawet ograniczają swoją działalność – tłumaczy Katarzyna Żmudzińska. Ponadto zdaniem ekspertów jest to bardzo popularny kierunek kształcenia i co roku na rynek pracy wychodzi duża liczba absolwentów, od których wymaga się kompetencji językowych.

Cały raport dla kraju oraz województwa pomorskiego jest dostępny do pobrania ze strony Barometr Zawodów.


Barometr zawodów 2021 to już szósta edycja badania. Prowadzone jest w całej Polsce, w każdym powiecie. Można znaleźć w nim prognozę sytuacji zawodów, a tym samym prześledzić zapotrzebowanie na dane profesje w regionie lub sprawdzić, których zawodów jest w nadmiarze. Badanie przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z ekspertami powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego oraz przedstawicielami regionalnych instytucji rynku pracy.

Wyniki badań dla poszczególnych powiatów w województwie pomorskim można sprawdzić na stronie Barometr Zawodów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.