Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Partnerstwo Miast Słupska i Ustki

Partnerstwo Miast Słupska i Ustki

Partnerstwo Miast Słupska i Ustki

Tytuł: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R10 na terenie miasta Ustki i Słupska

Wartość projektu: 6 943 429,58 PLN
Dofinansowanie:  3 296 046,02 PLN

Miasto Słupski i Ustka jako partnerzy w przedsięwzięciu strategicznym „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9″,  będą realizować na swoim terenie fragment międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 10 (Ustka) i R-10 (Słupsk). Kluczowymi inwestycjami są budowa kładki pieszo-rowerowej w Ustce i wybudowania brakujących odcinków tras rowerowych w m.Słupsk Łączna długość nowych odcinków dróg rowerowych to 8,5 km. Powinny zakończyć się w grudniu 2020 roku.