Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Partnerstwa Pomorskich Tras Rowerowych

Partnerstwa Pomorskich Tras Rowerowych

Partnerstwa Pomorskich Tras Rowerowych

Rowerem przez Pomorskie  / 33 gminy z 41 objętych przedsięwzięciem

    

W ramach projektów powstaną trasy rowerowe: R-10 (docelowo EuroVelo 10 i 13) – wzdłuż morza, od strony Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto, Nowy Dwór Gdański oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa oraz R-9 zwana Wiślaną Trasą Rowerową (docelowo EuroVelo 9) – przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i  Kwidzyn aż po południową granicę województwa. Efektem zaplanowanych działań będzie spójna oferta łącząca turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Pomorza oraz osoby odwiedzające region z kraju i zagranicy.

Dzięki realizowanym projektom zbudowane zostaną nowe trasy rowerowe a także wykorzystane zostaną dla ruchu rowerowego drogi publiczne o niskim natężeniu ruchu oraz wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły . Powstanie ponad 600 km tras o różnych nawierzchniach, w tym w szczególności o nawierzchni bitumicznej, charakteryzującej się wysokim komfortem dla podróżujących rowerem. Z myślą o rowerzystach powstanie również dodatkowa infrastruktura na trasach – 73 miejsc wypoczynku ze stołami i ławeczkami, stojakami na rowery i tablicami informacyjnymi.  Inwestycje te przyczynią się do poprawy dostępności walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność oferty turystycznej regionu poprzez wykreowanie nowych produktów turystycznych. Ponadto nowe trasy wpiszą się w europejską sieć długodystansowych szlaków rowerowych EuroVelo stając się dzięki temu częścią międzynarodowego systemu rowerowego. Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 141 mln zł, z czego ponad 73 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Umowy na realizację projektów podpiszą Partnerzy Wiodący: miasta Gdańsk, Gdynia, Tczew i Krynica Morska oraz gminy: Kwidzyn, Puck, Pruszcz Gdański, Władysławowo oraz Nowy Dwór Gdański. Władze Sopotu umowę o dofinansowanie projektu podpisały w dniu 7 grudnia br. Projekty będą realizowane również na terenie partnerów projektów – miast Sztum, Kwidzyn, Hel, Puck, Pruszcz Gdański oraz gmin: Miłoradz, Ryjewo, Sztum, Sadlinki, Tczew, Subkowy, Pelpin, Gniew, Stegna, Sztutowo, Choczewo, Jastarnia, Kosakowo, Krokowa, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Lichnowy oraz powiatu nowodworskiego.

Partnerstwa:

 1. Gdańsk
 2. Gdynia
 3. Sopot
 4. Władysławowo
 5. Partnerstwo Gminy Puck
 6. Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański
 7. Partnestwo Miasta Tczew
 8. Partnerstwo Krynicy Morskiej
 9. Partnerstwo Gminy i Miasta Nowy Dwór Gdański
 10. Partnerstwo Gminy Kwidzyn
 11. Partnerstwo Miast Słupska i Ustki 
 12. Partnerstwo Gminy Ustka