Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zdrowie
Pacjenci dzwonią pod jeden numer telefonu i od ręki załatwią najważniejsze sprawy. Jak działa call center w słupskim szpitalu?

Pacjenci dzwonią pod jeden numer telefonu i od ręki załatwią najważniejsze sprawy. Jak działa call center w słupskim szpitalu?

Call center w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku powstało biuro rejestracji telefonicznej pacjentów, czyli call center. Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do czwartku można dzwonić w godz. 7.00-17.00, a w piątki w godz. 7.00-14.30 pod nr tel. 59 84 60 700.

 

W uroczystości 10 lipca 2020 r. wzięła udział m.in. członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. W czerwcu pacjenci słupskiego szpitala łączyli się z call center 11 562 razy. Dziennie wykonywanych jest nawet 768 połączeń.

 

Na czym polega działalność call center?

Pacjenci, którzy chcą umówić się np. na wizytę do lekarza czy badania mogą zarejestrować się telefonicznie. Pracownicy call center zajmują się rejestracją pacjentów do poradni, na hospitalizację, konsultacje, wizyty, badania lub inne świadczenia zdrowotne oraz przypominają o konieczności stosowania zaleceń terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych w warunkach domowych. Zapraszają też na okresowe wizyty kontrolne oraz informują o akcjach promocyjnych np. szczepieniach ochronnych czy badaniach profilaktycznych. Dzięki rejestracji telefonicznej możliwa jest zmiana ustalonego terminu udzielania świadczenia lub informowanie pacjenta o zmianie tego terminu. Ponadto, pacjenci są powiadamiani (w formie e-mail, SMS lub telefonicznie) o zbliżającym się wizyty czy badania. Możliwe jest też zamawianie e-recept i zleceń w trybie zaocznym oraz informowanie o stanie realizacji zamówień po podaniu numeru identyfikacyjnego z możliwością połączenia z właściwym oddziałem lub poradnią. Dzięki funkcjonowaniu call center można dowiedzieć się o właściwej komórce organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych (adres, godziny otwarcia itp.). – Gratuluję całemu zespołowi szpitala utworzenia call center. To istotny krok dotyczący poprawy jakości świadczonych usług. Podmiot leczniczy jest w związku z tym jeszcze bliżej pacjentów i może jeszcze skuteczniej odpowiadać na ich potrzeby – mówiła członki Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Dzięki tej inicjatywie umówienie się do poradni, czy też zmiana terminu wizyty kontrolnej bądź zamawianie recept obywa się sprawnie i bez konieczności wizyty w szpitalu. Warto podkreślić́, że w czerwcu z call center skorzystało ponad 11,5 tys. pacjentów, a dziennie wykonywanych jest czasem nawet około 800 połączeń́, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu tego typu usługą, dowodząc tym samym, że jest to usługa bardzo potrzebna – dodała Kapała-Sokalska.

Aby skorzystać z call center Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku należy zadzwonić pod nr tel. 59 84 60 700.

Lista poradni, do których rejestruje call center: anestezjologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób zakaźnych, gruźlicy i chorób płuc, poradnia hematologiczna, nefrologiczna, neonatologiczna, neurochirurgiczna, neurologiczna, otolaryngologiczna, chirurgii ogólnej (urologiczna), onkologii i chemioterapii.

Lista poradni, do których call center nie rejestruje (w trakcie realizacji): kardiologiczna, patologii ciąży, diagnostyki obrazowej, endoskopii.

 

Call Center Kapała-Sokalska

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska oraz prezes szpitala Andrzej Sapiński odwiedzili call center. Fot. Materiał prasowy szpitala

Gdzie znajduje się centrum?

Call center znajduje się w budynku szpitalnej pralni. W biurze rejestracji telefonicznej pracuje dziewięcioosobowy zespół, którego głównym zadaniem jest utrzymanie kontaktu telefonicznego z pacjentami w celu udzielania informacji na temat oferowanych świadczeń  zdrowotnych. Pracownicy centrum nie mogą przekazywać danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów osobom trzecim. Dzięki temu chorzy mogą być spokojni, że informacje o stanie pacjentów nie zostaną wykorzystane przez nieupoważnione do tego osoby. Centrum wyposażono w komputery wraz ze słuchawko-mikrofonami. Koszt przebudowy pomieszczeń na siedzibę call center i zakupu wyposażenia wyniósł ok. 66 tys. zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.