W uroczystym podpisaniu porozumienia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wziął udział wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna oraz Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska, a zarazem Lider Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Światowy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.

Czym są ZPT?

Przypomnijmy, że Zintegrowane Porozumienia Terytorialne są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Projekty te powinny się wpisywać w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa.

Podpisanie porozumienia powoduje, iż wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe, które w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Co dzięki ZPT zyska obszar Borów Tucholskich

W Porozumieniu dla obszaru Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie znalazło się 5 pakietów przedsięwzięć dotyczących m.in. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w gminach: Czersk, Brusy, Czarna Woda, Dziemiany, Kaliska, Karsin, Lipnica, Lipusz, Lubichowo, Skórcz, Smętowo Graniczne i Stara Kiszewa, a także budowy zbiorników retencyjnych oraz zwiększenia zdolności operacyjnej ochotniczych straży pożarnych w gminach: Brusy, Lipusz, Dziemiany, Czersk, Skórcz oraz Karsin.

Ponadto, chodzi o rozbudowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, poprawę efektywności recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w gminach: Dziemiany, Czersk, Brusy, Kaliska i Konarzyny, rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z remontem części zabytkowego budynku czy nadanie nowych funkcji obiektom kulturalnym w gminach: Czersk, Karsin i Konarzyny.

– Konkretne efekty realizacji powyższych zamierzeń to m.in. termomodernizacja 51 budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, ponad 2 380 ton rocznie ograniczonej emisji CO2, doposażenie 11 jednostek służb ratowniczych, zwiększenie pojemności obiektów małej retencji, stworzenie nowej zielonej infrastruktury, wsparcie trzech punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z dwoma nowymi punktami napraw i ponownego użycia rzeczy używanych, rozbudowa przystanku zintegrowanego oraz lokalnego węzła integracyjnego, z których rocznie skorzysta ponad 200 tys. osób, a także wyremontowane i doposażone trzy obiekty kultury, które odwiedzi 11 tys. osób rocznie – wylicza wicemarszałek Leszek Bonna.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to ponad 134 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to około 114 mln zł.